Ֆինանսական հաշվառման ամբիոն

Այլ Էջեր

Ֆինանսական հաշվառման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ` Սարգսյան Ալվարդ Հրաչիկի, տ.գ.թ., դոցենտ:

Ամբիոնը ներկա անվանումով ձևավորվել է 1981 թվականին` Հաշվապահական հաշվառում և Տնտեսական գործունեության վերլուծություն ամբիոնի միավորմամբ:

Վարիչները`

Ալվարդ Սարգսյան - տ.գ.թ., դոցենտ

Աղասի Սարգսյան-տ.գ. դ., պրոֆեսոր

                                                                       Ռ. Չոբանյան, դոցենտ

Ամբիոնում առարկայի ուսուցումը անցկացվում է համալսարանի բոլոր ֆակուլտետների 1-4-րդ կուրսերի ուսանողների համար և մագիստրատուրայում: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսական հաշվառման ամբիոնը սերտ կապեր ունի ԱՊՀ-ի տնտեսագիտական բուհերի հետ, ՀՀ հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի, «ՀԾ» կազմակերպության հետ:

Բակալավրիատում ուսուցանվող առարկաներն են՝

1.Հաշվապահական հաշվառման տեսություն

2.Ֆինանսական հաշվառում

3.Հաշվապահական հաշառումը կորպորատիվ ընկերություններում

4.Հարկային հաշվառում

5.Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները

6.Հաշվապահության գործավարության հիմունքներ

7.Հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկությունները գյուղմթերք արտադրող կազմակերպություններում

8.Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում

9.Ֆինանսական հաշվետվություններ

10.Հաշվապահական հաշվառումը մաքսային մարմիններում

11.Հանրային հաշվառում

12.Հանարային հաշվառում և աուդիտ

13.Հաշվապահական հաշվառումը և աուդիտը մաքսային մարմիններում

14.Բանկային հաշվառում և աուդիտ

Մագիստրատուրայում ուսուցանվող առարկաներն են՝

1.Հարկային հաշվառման հիմնախնդիրները

2.Ֆինանսական գործիքների հաշվառման հիմնախնդիրները

3.Հաշվապահական հաշվառման հիմնախնդիրները հանրային ոլորտում

4.Ֆինանսական հաշվառման և ծրագրային ապահովման առանձնահատկությունները տնտեսության ճյուղերում

5.Արժեթղթերի հաշվապահական հաշվառումը

6.Ֆինանսական հաշվետվությունների մեկնաբանումը ըստ ՖՀՄՍ-ի

7.Բանկային հաշվառման հիմնախնդիրները

8.Համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ

9.Հաշվապահական հաշվառումը ֆինանսական ինսիտուտներում

10.Ֆիանանսական հաշվառման հիմնախնդիրները

11.Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն

12.Հաշվապահական հաշվառումը պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններում

13.Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների գնահատում

Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները`

«Ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառումը» ուսումնական ձեռնարկ,  «Հաշվապահական հաշվառում սկսնակների համար» ուսումնական ձեռնարկ, «Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների և տեստերի ժողովածու» (խնդիրագիրք),  «Հաշվապահի տեղեկատու (հաշվապահական ձևակերպումների ուղեցույց)» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, «Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկ, «Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում» գործնական ձեռնարկ, «Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների ժողովածու» (2 խնդրագիրք՝ 2003թ. 2011թ.), «Հարկային հաշվառում և վերահոսկողություն», «Հաշվապահական հաշվառումը, ներքին վերահոսկողությունը և մոնիթորինգի տեղեկատվական համակարգերը ՀՀ առևտրական ցանցերում» ուսումնական ձեռնարկ,  «Ֆինանսական վարձակալություն» (մենագրություն), «ՀՀ առևտրային կազմակերպությունում ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների հաշվառման հիմնախնդիրները», «Հաշվապահական հաշվառում» (ուսումնական 3 ձեռնարկ, Երևան 2004թ., 2008թ., 2014թ.), «Նյութական պաշարների հաշվառման և օգտագործման արդյունաբերության վերլուծության հիմնախնդիրները»:

Գիտահետազոտական աշխատանքները`

Կատարվող գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են` Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների (ՖՀՄՍ)  շրջանակներում հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման զարգացման արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները, Հարկային հաշվառման արդի հիմնահարցերը հարկային օրենսդրության լուսաբանման ներքո, Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության արդի հիմնախնդիրները հանրային հատվածի կազմակերպություններում,  Հաշվապահական հաշվառման և հաշվետվության հիմնախնդիրները բանկերում: Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում են ավելի քան 5 տասնյակից ավելի  գիտական աշխատանքներ:  


ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


Ամբիոնի կազմը  

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Զբաղեցրած պաշտոն

Գիտ. աստիճան

Գիտ. կոչում

1.

Սարգսյան Ալվարդ Հրաչիկի

ամբիոնի վարիչ

 տ.գ.թ.

դոցենտ

2.

Պողոսյան  Մանյա  Բաբկենի

դոցենտ

 տ.գ.թ.

դոցենտ

3.

Մարջանյան Անահիտ Մուշեղի

դոցենտ

 

դոցենտ

4.

Օգանեզովա Նելլի Սուրենի

դոցենտ

 

դոցենտ

5.

Համբարձումյան Ռոբերտ Պապիկի

դոցենտ

տ.գ.թ.

դոցենտ

6.

Բաբաջանյան Սուրեն Սեյրանի

ասիստենտ 

տ.գ.թ.

 

7.

Կոստանյան Գոհար Գագիկի

ասիստենտ 

տ.գ.թ.

 

8.

Սահակյան Լևոն Սահակի

դոցենտ

տ.գ.թ.

դոցենտ

9.

Մարտիրոսյան Նարինե Ռուդիկի

ասիստենտ 

տ.գ.թ.

 

10.

Գասպարյան Անուշ Աշոտի

ասիստենտ 

տ.գ.թ.

 

11.

Ստեփանյան Թեհմինե Արսենի

ասիստենտ 

տ.գ.թ.

 

12.

Դավթյան Տիգրան Պետրոսի

ասիստենտ 

տ.գ.թ.

 

13.

Չիբուխչյան Սոֆյա Աղաբեկի

ասիստենտ

 

 

14.

Խալաթյան Լենա Նորայրի

ասիստենտ

 

 

15.

Հակոբյան Համասփյուռ Պետիկի

դասախոս

 

 

16.

Հարությունյան Գոհար Միհրդատի

դասախոս

 

 

17.

Ավալյան Գայանե Ժորայի

ասիստենտ 

տ.գ.թ.

 

18.

Հակոբյան Արփինե Սանասար

լաբորանտ

 

 

 

19.

Հակոբյան Արմեն Աշմատի

տ.գ.դ., դոցենտ (համատեղություն)

 

 

20.

Գալոյան Արթուր Լևոնի

տ.գ.թ., ասիստենտ (համատեղություն)

 

 

  


Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան 0025, Նալբանդյան 128, Ֆինանսական հաշվառման ամբիոն 

Հեռախոս.` (+37410) 593-474

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք