Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոն

Այլ Էջեր

Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոն


Ամբիոնի վարիչի
 ժամանակավոր պաշտոնակատար՝ Մարդումյան Միքայել Սերոբի – տ.գ.թ., դոցենտ

Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոնը ձևավորվել է 2014թ. Բիզնեսի կազմակերպման և Կոմերցիայի, այնուհետև 2016.` Ապրանքագիտության և տեխնոլոգիայի ամբիոնների վերակազմավորման հիմքի վրա:

Ամբիոնը ուսումնագիտական և գիտամանկավարժական աշխատանքներ է տանում մագիստրոսական ուսուցման խմբերում: Ուսումնական պլաններով նախատեսված ծրագրային նյութերը ուսանողներին մատուցվում է դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների միջոցով:

Մասնագիտացումներ (մագիստրոսական ուսուցում)՝

«Բիզնեսի կազմակերպում», 

«Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն» 

«Բիզնեսի կազմակերպում» մագիստրոսական ուսուցման ուսանողների համար դասավանդվում են «Վենչուրային բիզնես», «Բիզնեսի ռազմավարության վերակազմավորման արդի հիմնախնդիրներ», «Միջազգային բիզնեսի նորմատիվային կարգավորում և իրականացման ընթացակարգ», «Ներդրումային նախագծերի գնահատում», «Բիզնեսի վարկավորման և ապահովագրման ժամանակակից հիմնահարցեր», «Ֆիրմայի ապրանքային քաղաքականություն», «Հյուրանոցային բիզնեսի զարգացման արդի միտումները ՀՀ-ում», «Բիզնեսի գնահատում», «Բիզնես գործընթացների դիզայն» դասընթացները:

«Ապրանքագիտություն և ապրանքների որակի փորձաքննություն» մագիստրոսական ուսուցման ուսանողների համար դասավանդվում են «Գենետիկորեն ձևափոխված ապրանքներ», «Ոչ պարենային ապրանքների էկոլոգիա», «Ոչ պարենային ապրանքների աուդիտ», «Հայկական բրենդ ապրանքների որակի հիմնախնդիրները», «Հուշանվերների և ոսկերչական ապրանքների փորձաքննություն և գնահատում»,  «Նոր ապրանքների մշակման և որակի գնահատման հիմնախնդիրները», «էկոլոգիական և մանրէաբանական հսկողությունը սննդի ձեռնարկություններում», «Ապրանքների տեսականու կառավարում», «Բուսական ծագման սննդամթերքի նույնականացում և կեղծում», «Կենդանական ծագման սննդամթերքի նույնականացում և կեղծում», «Մեքենասարքավորումների փորձաքննություն և գնահատում», «Արհեստական սննդամթերքի որակի հիմնախնդիրները» դասընթացները:

Գիտահետազոտական աշխատանքներ՝

Վերջին երկու տարիներին ամբիոնի ընդհանուր գիտահետազոտական «Բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» և «Առևտրային գործունեության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» թեմաների շրջանակներում ամբիոնի աշխատակիցների կողմից հրատարակվել են 1 մենագրություն, 29 հոդված, 3 դասախոսության տեքստ,  2 ուսումնական ձեռնարկ, 23 գիտական զեկույց:

2014թ. մինչ օրս՝ ամբիոնի ասպիրանտների կողմից պաշտպանվել է 2 թեկնածուական ատենախոսություն: 


ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


 Ամբիոնի կազմը՝   

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտ. աստիճան

Գիտ. կոչում

1.

Աթոյան Կորյուն Լուկաշի- ՀՊՏՀ ռեկտոր

 տ.գ.դ. 

պրոֆեսոր

2.

Քալանթարյան Պարույր Անդրանիկի- պրոռեկտոր  

տ.գ. թ.

դոցենտ

3.

Մարդումյան Միքայել Սերոբի- ամբիոնի վարիչի ժ/պ                                          

տ.գ.թ.                        

դոցենտ

4.

Հովհաննիսյան Ալբերտ Միհրանի             

տ.գ.թ.                        

դոցենտ  

5.

Չատինյան Գագիկ Սիրեկանի  

տ.գ.թ.                        

 դոցենտ 

6.

Մկրտումյան Տաթևիկ Ալբերտի  

տ.գ.թ.                        

 դոցենտ 

7.

Գրիգորյան Վոլոդյա Ենոքի  

տ.գ.թ.                        

 դոցենտ 

8.

Պապոյան Հարություն Լևոնի   

տ.գ.թ.                        

 դոցենտ 

9.

Ալոյան Ռուբեն Անդրանիկի   

տ.գ.թ.                        

 դոցենտ 

10.

Բաբաջանյան Աննա Սեյրանի 

տ.գ.թ.                        

 դոցենտ 

11.

Հայրապետյան Լիանա Մհերի  

տ.գ.թ.                        

 դոցենտ 

12.

Սագրադյան Սիլվա Իսրայելի

տեխ.գ.դ.

պրոֆեսոր

13.

Բադալյան Ալբերտ Հայրիկի- ասիստենտ  

տ.գ.թ.                        

-

14.

Կարապետյան Արմեն Սոսի

տեխ.գ.դ.

պրոֆեսոր

15.

Սարատիկյան Սպարտակ Լևոնի

տեխ.գ.թ.

դոցենտ 

16.

Հովհաննիսյան Արմենուհի Հովհաննեսի-ասիստենտ

 

 

17.

Խաչատրյան Օլյա Միքայելի

 

դոցենտ

18.

Գրիգորյան Աիդա Վարդգեսի

տ.գ.թ.                        

 դոցենտ 

19.

Անուշավանյան Անահիտ Վիլհեմի- ասիստենտ 

 

 

20.

Երանոսյան Զինա Վարազդատի

տեխ.գ.թ.

դոցենտ 

21.

Մելիքյան Վարդանուշ Մարտիրոսի

տեխ.գ.թ.

դոցենտ 

22.

Մխիթարյան Լուսինե Գարեգինի- ասիստենտ  

 

 

23.

Մեժլումյան Ռուզան Մայորի-ավագ լաբորանտ

 

 

24.

Ասատրյան Անի Սոխակի-  լաբորանտ

 

 

25.

Շահբազյան Ալվարդ Սերգեյի

դոցենտ 

 

26.

Հովհաննիսյան Արման Ալբերտի- ասիստենտ

 

 

27.

Եղիազարյան Արթուր Սասունի-ասիստենտ

տ.գ.թ.

 


 ՀասցեՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128,  Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման ամբիոն

Հեռ.՝ (+37410) 593-442,  (+37410) 593-403


Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք