Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն

Այլ Էջեր

Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոնը տեղծվել է 2012թ. հոկտեմբերին Ֆինանսական շուկաներ և ինստիտուտներ ու Կորպորատիվ ֆինանսներ ամբիոնների վերակազմավորման հիմքի վրա: Ամբիոնի վարիչ` տ.գ.դ., պրոֆեսոր Աննա Ասլանյանը:

Մինչև վերակազմավորումը Ֆինանսական շուկաներ և ինստիտուտներ ամբիոնի վարիչն էր տ.գ.թ., դոցենտ Սուրեն Հովհաննեսի Պողոսյանը, իսկ Կորպորատիվ ֆինանսներ ամբիոնի վարիչը՝ տ.գ.,դ., պրոֆեսոր Աշոտ Բորիսի Սալնազարյանը:

Ամբիոնը մասնագետներ է պատրաստում Բանկային գործ, Ապահովագրական գործ և Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում մասնագիտություններով, ուսուցման բոլոր ձևերով:

Ամբիոնը միաժամանակ մասնագետներ է պատրաստում մագիստրոսական ուսուցման երկու պիլոտային ծրագրերով` «Բանկային գործառնություններ» և «Կոլեկտիվ ներդրումային համակարգեր»:


ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


Ամբիոնի կազմը  

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտ. աստիճան

Գիտ. կոչում

1.

Ասլանյան Աննա Լևոնի- վարիչ

տ.գ.դ.  

պրոֆեսոր

2.

Սահակյան Ռուզան Ալբերտի  

տ.գ.թ.

դոցենտ

3.

Ավագյան Գայանե Վահրեսի

տ.գ.թ.

դոցենտ

4.

Սարգսյան Գայանե Էդիկի

տ.գ.թ.

դոցենտ

5.

Ղազարյան Լուսինե Բաբկենի

տ.գ.թ.

դոցենտ

6.

Մարդոյան Աշոտ Վարդանի

տ.գ.թ.

դոցենտ

7.

Թորոսյան Հասմիկ Արծրունու- դասախոս

 

 

8.

Ներսիսյան Անահիտ Հրաչիկի- դասախոս

 

 

9.

Սարգսյան Հայկ Արմենի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

10.

Սախկալյան Վերգինե Էդուարդի- ասիստենտ  

տ.գ.թ.

 

11.

Սարդարյան Գևորգ Լյուդնիգի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

12.

Ավետիսյան Անահիտ Կարենի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

13.

Հարությունյան Գայանե Յուրիի- ավագ լաբորանտ

 

 

14.

Ներսեսյան Զարուհի- լաբորանտ

 

 

15.

Կարապետյան  Հրաչյա Իսկանդարի

տ.գ.թ.

դոցենտ

16.

Դաղունց Արման Սասունի

տ.գ.թ.

դոցենտ

17.

Մխիթարյան Արամ Սամվելի

տ.գ.թ.

դոցենտ

18.

Իսպիրյան  Հարություն  Զաքարի-ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

19.

Շմավոնյան Լիլիթ Երեմի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

20.

Վարդանյան Արմեն Վոլոդյայի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

21.

Խաչատրյան Լուսինե Ռուբիկի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

22.

Բեկթեմուրյան Տիգրան Ազատի- ասիստենտ

 

 

23.

Նահապետյան Արթուր Սամվելի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

24.

Սաֆարյան Նորայր Ալբերտի

տ.գ.թ.

դոցենտ

25.

Տոնիկյան Արման Սամվելի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

 


Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոն

Հեռ.՝  (+37410) 593-481

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք