Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

Այլ Էջեր

Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ`

Թավադյան Աշոտ Աղասու,  տ.գ.դ., պրոֆեսոր    

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնը բացվել է 1975թ.

Վարիչները`  ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Վ.Կարաբեկով, տ.գ.դ., պրոֆեսորներ Յու. Մովսիսյան, Բ. Եղիազարյան, տ.գ.թ. պրոֆեսոր Մ.Հարությունյան, Ս.Սարգսյան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Թավադյան:

Ամբիոնի լավագույն շրջանավարտներից հանրապետության տարբեր նախարարություններում, վարչություններում, պետական կառավարման մարմիններում զբաղեցնում են պատասխանատու պաշտոններ: Ամբիոնի շրջանավարտներից երեքը եղել են ՀՀ ֆինանսների նախարար, իսկ Վերահսկիչ պալատի առաջին նախագահը եղել է Ա.Թավադյանը:

Ամբիոնում առարկայի ուսուցումն անցկացվում է բոլոր ֆակուլտետների 1-4-րդ կուրսի ուսանողների համար:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Տնտեսամաթեմատիկական ամբիոնը համագործակցում է ՌԴ ԳԱ Տնտեսամաթեմատիկական ինստիտուտի հետ:

Մասնագիտություններ` Մաթեմատիկական մեթոդներ և գործառնությունների հետազոտություն տնտեսագիտության մեջ

Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները`

Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է ուսումնամեթոդական ձեռնարկ` «Մեթոդական ցուցումներ և ստուգողական աշխատանքներ» «Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ» առարկաներից: Պատրաստվել են  ծրագրեր  մագիստրոսական  առարկաներից, ձեռնարկ՝«Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ առարկայից» և մի շարք մագիստրոսական դասընթացներից:

Գիտահետազոտական աշխատանքները`

Ամբիոնի գիտական հիմնական ձեռքբերումներից են վերջին տարիներին  թեկնածուական 10 ատենախոսությունների պաշտպանությունները:

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում են մոտ 15  գիտական աշխատանքներ:

Ամբիոնում կատարվում են հետևյալ գիտահետազոտական աշխատանքները` «ՀՀ-ում Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների կիրառման և կոնկրետ մոդելավորման  վերաբերյալ»: Ամբիոնի վարիչ Ա.Թավադյանի կողմից հրատարակվել է «Интервалы неопределенности экономики», М.,Наука մենագրությունը: Ա.Թավադյանի ղեկավարությամբ անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով հրատարակվել է Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции – ЦИИ ЕАБР,  աշխատանքը: Աշխատանքները ներկայացված են տարբեր կայքերում:


ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


Ամբիոնի կազմը   

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտ. աստիճան

Գիտ. կոչում

1.

Թավադյան  Աշոտ  Աղասու- վարիչ

տ.գ.դ. 

պրոֆեսոր

2.

Հարությունյան Միհրդատ Նավիկի-պրոռեկտոր   

տ.գ.թ.

պրոֆեսոր 

3.

Թերզյան Տիգրան Հարությունի 

ֆիզմաթ.գ.թ.

դոցենտ

4.

Սարգսյան Ռազմիկ Սահակի 

տ.գ.թ.  

դոցենտ

5.

Նալչաջյան Վահրամ Թորգոմի 

տ.գ.թ.  

դոցենտ

6.

Մանուկյան Ելենա  Գեորգիի 

տ.գ.թ.  

դոցենտ

7.

Հակոբյան Տաթևիկ Հենրիկի 

տ.գ.թ.  

 

8.

Կեսոյան Նարեկ Մյասնիկի 

տ.գ.թ.  

 

9.

Հարությունյան Կարինե Շավարշի- ասիստենտ   

տ.գ.թ.  

 

10.

Թերզյան Հարություն Տիգրանի- դեկանի տեղակալ, ասիստենտ    

տ.գ.թ.

 

11.

Հարությունյան Քնարիկ Հարությունի- ասիստենտ   

 

 

12.

Մկրտչյան Անահիտ Վանիկի- ասիստենտ

տ.գ.թ.

 

13.

Բազինյան Եվգենյա Արայիկի- ասիստենտ  

տ.գ.թ. 

 

14.

Խչեյան Մարիանա Հենրիկի- ասիստենտ 

 

 

15.

Կարոյան Աննա Արմենի- ավագ լաբորանտ   

 

 

16.

Մկրտչյան Անի Կառլոսի- լաբորանտ

 

 

17.

Թևիկյան Աշոտ Ռամզեսի

տ.գ.թ.

դոցենտ

18.

Պետրոսյան Անուշիկ Համլետի- ասիստենտ

ֆիզմաթ.գ.թ.

 

19.

Թավադյան Աղասի Աշոտի- ամբիոնի հետազոտական աշխատանքների գծով մասնագետ   

 

 

 Հասցե`
ՀՀ, ք.Երևան, 0069, Պ.Սևակի  77,  Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ, Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոն

Հեռ.` +374 10 24 70 30

Էլ-փոստ` tntmatmet@asue.am

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք