Քննագրաֆիկներ

Քննագրաֆիկներ

14 Հոկտեմբեր 2016

2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա բակալավրիատի 1-4-րդ կուրսերի վերահանձնումների ժամանակացույցեր

Կառավարման ֆակուլտետ


 Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ


 Ֆինանսական ֆակուլտետ


 Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ


 Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ


 Հաշվապահական հաշվառման եվ աուդիտի ֆակուլտետ


 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննագրաֆիկներ

Կառավարման ֆակուլտետ


Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ


Ֆինանսական ֆակուլտետ


Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ


Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ


Հաշվապահական հաշվառման եվ աուդիտի ֆակուլտետ


2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի միջանկյալ ստուգումներ

Կառավարման ֆակուլտետ


Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ


Ֆինանսական ֆակուլտետ


Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ


Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ


Հաշվապահական հաշվառման եվ աուդիտի ֆակուլտետ


2016-2017 ուս.տարվա բակալավրիատի I, II  և III  կուրսերի երկրորդ կիսամյակի I և II վերահանձնումների գրաֆիկներ

Կառավարման ֆակուլտետ


Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ


Ֆինանսական ֆակուլտետ


Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ


Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ


Հաշվապահական հաշվառման եվ աուդիտի ֆակուլտետ


2016-2017 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի առկա և հեռակա կրթաձևերի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ամփոփիչ քննությունների ժամանակացույցներ

Կառավարման ֆակուլտետ


Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ


Ֆինանսական ֆակուլտետ


Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ


Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ


Հաշվապահական հաշվառման եվ աուդիտի ֆակուլտետ


2016-2017  ուս.տարվա բակալավրիատի  II  և III  կուրսերի  երկրորդ  կիսամյակի I  միջանկյալ  ստուգումներ

Կառավարման ֆակուլտետ


Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ


Ֆինանսական ֆակուլտետ


Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ


Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ


Հաշվապահական հաշվառման եվ աուդիտի ֆակուլտետ


2016-2017 ուստարվա 1-ին կիսամյակի ստուգարքներ, քննություններ և լուծարքներ

Կառավարման ֆակուլտետ


Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ


Ֆինանսական ֆակուլտետ


Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ


Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ


Հաշվապահական հաշվառման եվ աուդիտի ֆակուլտետ


2016-2017 ուստարվա առաջին կիսամյակի առկա բակալավրիատի 2-4-րդ կուրսերի միջանկյալ քննություններ

Կառավարման ֆակուլտետ


Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետ


Ֆինանսական ֆակուլտետ


Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ‎‎ֆակուլտետ


Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետ


Հաշվապահական հաշվառման եվ աուդիտի ֆակուլտետ

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք