Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ`    Գևորգյան Սուրեն Այվազի, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Բնօգտագործման տնտեսագիտություն մասնագիտությունը բացվել է 1997 թվականին, իսկ 1998 թվականին հիմնադրվել է հանրապետությունում միակ բնօգտագործման տնտեսագիտություն ամբիոնը:

Վարիչները`

Գևորգյան Սուրեն Այվազի, տ.գ..դ., պրոֆեսոր

Բնապահպանություն և բնօգտագործման տնտեսագիտություն առարկան համահամալսարանական է և դասավանդվում է բոլոր մասնագիտությունների 2-4-րդ կուրսերում: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի բնօգտագործման տնտեսագիտություն ամբիոնը համագործակցում է`

  1. Գերմանիայի Justus Liebig համալսարանի հետ (Justus Liebig University Giessen, Germany),
  2. Ֆրանսիայի G2iA (Groupment interprofessionel international Armenien) բարձրագույն դպրոց-համալսարանի հետ:

Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները`

Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է հետևյալ ուսումնամեթոդական ձեռնարկները`

  1. Ս. Ա. Գևորգյան, «Կլիմայի փոփոխության տնտեսական հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, 2008,
  2. «Ծխելու տնտեսական և էկոլոգիական հետևանքները», ուսանողական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2011,
  3. Ս. Ա. Գևորգյան, Ռ. Ա. Պետրոսյան, Ա. Պ. Գևորգյան, Ա. Կ. Կարապետյան, «Շրջակա միջավայրի պահպանության և էկոլոգիական փորձաքննության հիմունքներ», ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2011թ.:

Գիտահետազոտական աշխատանքները`

Ամբիոնում կատարվել են հետևյալ գիտահետազոտական աշխատանքները`

2005-2006թթ. «ՀՀ մասնավոր և պետական բուհերում ուսանողական ոչ ֆորմալ խմբերի, ակումբների ձևավորումը և նրանց մասնակցության ակտիվացումը քաղաքացիական հասարակության զարգացման ոլորտում»` «Հասարակական երկխոսության և զարգացումների կենտրոնի» օժանդակությամբ,

2008-2010թթ. «Երկրորդային ռեսուրսօգտագործման էկոլոգոտնտեսական ապահովումը Հայաստանի Հանրապետությունում»` ՀՀ գիտության և կրթության նախարարության օժանդակությամբ,

Ամբիոնի գիտական հիմնական ձեռքբերումներց են 2 դոկտորական ատենախոսությունների և 10-ից ավելի թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանությունը: Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում են մոտ 30 գիտական աշխատանքներ:


ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


Ամբիոնի կազմը   

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Գիտական աստիճան, կոչում, պաշտոն

1.

Գևորգյան Սուրեն Այվազի

ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., դոկտոր

2.

Աղաջանյան Գագիկ Սարգսի

տ.գ.թ., դոցենտ

3.

Հակոբյան Հայկ Ռազմիկի

 տ.գ.թ., դոցենտ

4.

Գևորգյան Ալիսա Պետրոսի

 տ.գ.թ., դոցենտ

5.

Կարապետյան Աննա Կարապետի

 տ.գ.թ., դոցենտ

6.

Առաքելյան Ռուզաննա Ներսեսի

կենսաբ. գ. թ. դոցենտ

7.

Պետրոսյան Ռազմիկ Արշակի

քիմ. գ.թ.

8.

Ալեքսանյան Արմեն Գագիկի

տ.գ.թ., դոցենտ

9.

Ադանալյան Անահիտ Լևոնի

 տ.գ.թ., դոցենտ

10.

Ռուբենյան Արմեն Գալուստի

ասիստենտ

11.

Մանասյան Վոլոդյա Գուրգենի

աշխ.գ.թ.

12.

Սարգսյան Հրաչյա  Գրիգորի

 ասիստենտ

13.

Աֆյան Նադեժդա Գրիշայի

տ.գ.թ.

14.

Այվազյան Նորա Հայկի

տ.գ.թ.

15.

Խաչատրյան Սևակ Սասունի

տ.գ.թ.ասիստենտ

16.

Սարգսյան Գայանե Շախունիկի

մանկ.գիտ. թեկնածու , ասիստենտ

17.

Հարությունյան Նաիրի Հենրիկի

տ.գ.թ.ասիստենտ

18.

Էգնատոսյան Գոհար Կարլենի

ավագ լաբորանտ


 Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Բնօգտագործման տնտեսագիտության ամբիոն

Հեռ.` (+37410) 593-450

ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., դոկտոր

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք