Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության
կազմակերպման ամբիոն

Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ `     Մելքումյան Միքայել Սերգեյի, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոնը ստեղծվել է 1975թ. ԵրԺՏԻ հիմնադրման պահից` Արդյունաբերական արտադրության կազմակերպման և պլանավորման անվանմամբ:

Վարիչները`  

Մելքումյան Միքայել Սերգեյի, 11.02.2010 թ.-ից մինչև այժմ

Արշակյան Ալբերտ Հայկի, 1988–2009թթ.

Ավանեսյան Ավագ Բախշիի, 1975-1987թթ.

Մասնագիտություն` «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում» (բակալավրական ուսուցում)

Մասնագիտացումներ՝ «Ձեռնարկատիրական գործունեություն», «Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն» (մագիստրոսական ուսուցում)

2016 թվականին կատարվել է ընդունելություն հեռակա մագիստրոսական ուսուցման «Ձեռնարկատիրական գործունեություն» մասնագիտացմամբ:

Գիտահետազոտական աշխատանքներ`

Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է հայերենով և ռուսերենով ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, այդ թվում` «Միկրոէկոնոմիկա», «Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում» ուսումնական ձեռնարկները, 39 առարկայական ծրագրեր, 17–ը` մագիստրոսական, 22–ը` բակալավրական ուսուցման, մի քանի տասնյակ հոդվածներ, կազմակերպվել են մի շարք գիտական սեմինարներ հանրապետության տնտեսությանն առնչվող արդիական հիմնախնդիրների վերաբերյալ:                   

2016թ. հրատարակվել է «Միկրոէկոնոմիկայի հիմունքներ» ուսումնական ձեռնարկը: Հեռակա մագիստրատուրայում դասավանդող դասախոսները կազմել են նոր մագիստրոսական ծրագրեր: Կազմվել և ֆակուլտետի գիտական խորհրդի կողմից հաստատվել են հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների համար դասավանդվող առարկաների ծրագրերը և ստուգողական աշխատանքների կատարման մեթոդական ցուցումները:

Ամբիոնի կազմը `   

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտական աստիճան, կոչում, պաշտոն

1.

Մելքումյան Միքայել Սերգեյի      

ամբիոնի վարիչի ժ/պ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

2.

Սարգսյան Աննա Սուրենի

դոցենտ, տ.գ.թ.

3.

Եղիազարյան Աշոտ Արծրունի

դոցենտ, տ.գ.դ.

4.

Հարությունյան Մարգարիտա Արշակի

դոցենտ, տ.գ.թ.

5.

Սիմոնյան Անահիտ Սերգեյի            

դոցենտ, տ.գ.թ.

6.

Թումասյան Զենֆիրա Արամայիսի   

դոցենտ, տ.գ.թ.

7.

Արշակյան Արամ Ալբերտի                

դոցենտ, տ.գ.թ.

8.

Գրիգորյան Գայանե Հրաչիկի           

դոցենտ, տ.գ.թ.

9.

Բահարյան Ֆրիդա Ֆրիդրիխի           

դոցենտ, տ.գ.թ.

10.

Քալանթարյան Ազատ Վազգենի     

դոցենտ, տ.գ.թ.

11.

Գաբրիելյան Հրանուշ Սերյոժայի    

դոցենտ, տ.գ.թ.

12.

Շեկյան Անդրանիկ Լավրենտիի     

ասիստենտ, տ.գ.թ.

13.

Առաքելյան Արթուր Ժիրայրի         

ասիստենտ, տ.գ.թ.

14.

Վարդանյան Սուսաննա Արմենի   

ասիստենտ, տ.գ.թ.

15.

Մելքումյան Զարուհի Միքայելի    

ասիստենտ, տ.գ.թ.  

16.

Տոնոյան Մարինե Հարությունի       

ասիստենտ

17.

Ավանյան Տիգրան Վիգենի

ասիստենտ , տ.գ.թ.

18.

Մովսիսյան Էմմա Ալեքսանդրի    

ասիստենտ , տ.գ.թ.

19.

Պարսյան Սուրեն Հակոբի

ասիստենտ , տ.գ.թ.

20.

Վարդանյան Իզաբելլա Լևոնի    

ավագ լաբորանտ

21.

Անտոնյան Անահիտ Ժորայի         

լաբորանտ


 Հասցե`   ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոն                          

Հեռ.` (+37410) 593-444

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք