Աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոն

Աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչ`      Պետրոսյան Մարտիրոս Երվանդի, տ.գ.դ, պրոֆեսոր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոնը ձևավորվել է 1975թ. Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի կազմում 1973թ-ից գործող  «Աշխատանքի էկոնոմիկա և գիտական կազմակերպում»  ամբիոնի բազայի վրա:

Վարիչները`

Հրանտ Ռուբենի Պողոսյան- տ.գ.դ, պրոֆեսոր

Բորիս Հարությունի Բաբայան-տ.գ.թ

1992թ-ից մինչ օրս`  Մարտիրոս Երվանդի Պետրոսյան- տ.գ.դ, պրոֆեսոր

Ամբիոնում  «Աշխատանքի տնտեսագիտություն»  առարկայի ուսուցումն անցկացվում է   բոլոր ֆակուլտետների 2-4-րդ կուրսերի ուսանողների համար:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոնը 2008թ-ից սերտ կապերի մեջ է Ռոստովի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հետ:

Ամբիոնի հրատարակած ձեռնարկները`

Վերջին տարիների ընթացքում ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմը հրատարակել է հայերեն, ռուսերեն լեզուներով ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ, մենագրություններ, դասագիրք:  

Գիտահետազոտական  աշխատանքներ`

Ամբիոնում կատարվել են ՀՀ պետբյուջեից ֆինանսավորվող գիտական պայմանագրային հետևյալ թեմաները.

1. 2002-2004թթ.  «Շուկայական տնտեսության ձևավորման արդի հիմնահարցերը ՀՀ-ում»

2. 2005-2007թթ. «Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման բարելավման  ուղիները ՀՀ օդային և ուղևորատար ավտոմոբիլային  տրանսպորտում»

3.2008-2010թթ. «Աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման բարելավումը ՀՀ բանկային համակարգում»

Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարեկան հրատարակվում են մոտ 25 գիտական աշխատանքներ:


ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐ


Ամբիոնի կազմը   

 

Ազգանուն, անուն, հայրանուն

Գիտական աստիճան, կոչում,

պաշտոն

1.

Պետրոսյան  Մարտիրոս Երվանդի

ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

2.

Մելքումյան Անահիտ Սերգեյի

տ.գ.դ., պրոֆեսոր

3.

Սամվելյան  Նազենիկ Արտավազդի

տ.գ.թ., դոցենտ

4.

Բադալյան Մերի Վազգենի

դեկանի ժ/պ, տ.գ.թ., դոցենտ

5.

Սահակյան Մարիա Արմենակի

տ.գ.թ., դոցենտ

6.

Կարապետյան Լուսինե Վահագնի

տ.գ.թ., դոցենտ

7.

Շահնազարյան Գագիկ Հայկազի

ասիստենտ

8.

Շահբազյան Անահիտ Վոլոդյայի

ասիստենտ

9.

Կարապետյան Ելենա Յուրիի

ասիստենտ

10.

Հովսեփյան Գայանե Յաշայի

դասախոս

11.

Մովսիսյան Կարինե Սուրենի

ավագ լաբորանտ

12.

Բաղդասարյան Աիդա Վռամի

լաբորանտ

 


Հասցե`   ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոն


Հեռ.՝
  (+37410) 593-481

 

Նորություններ

Հայտարարություններ

Արխիվ

Հեռախոսագիրք