Փորձագիտական խորհուրդ

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի փորձագիտական խորհուրդը հասարակական հիմունքներով ձևավորված խորհրդակցական մարմին է: Փորձագիտական խորհրդի խնդիրն է խորհրդատվության տրամադրումը կենտրոնի ընթացիկ հետազոտական թեմաների ձևակերպմանը, կենտրոնի կողմից իրականացվող հետազոտությունների առնչությամբ մասնագիտական խորհրդատվության տրամադրումը, կենտրոնի հրապարակումների մասնագիտական փորձաքննության իրականացումը, գրախոսումը և մասնագիտական խմբագրումը, անհրաժեշտության դեպքում կենտրոնի ընթացիկ հետազոտություններում ներգրավումը և/կամ ղեկավարումը, կենտրոնի հետազոտական նյութերի հրապարակայնացմանը և կենտրոնի գործունեության միջազգայնացմանը նպաստումը:

Խորհրդի կազմը

ՎԱՐԴԱՆ ԱԹՈՅԱՆ
նախագահի տեղակալ տ.գ.թ., դոցենտ

ԴԱՎՒԹ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ
տ.գ.դ., պրոֆեսոր

ԹԱԹՈՒԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
տ.գ.դ., դոցենտ

ՄԱՆՈՒԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
տ.գ.թ., դոցենտ

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
տ.գ.թ., դոցենտ

ԱՂԱՎՆԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
տ.գ.թ., դոցենտ

ԼԻԼԻԹ ԴԱԴԱՅԱՆ
տ.գ.թ., դոցենտ

ՄԵՐԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
տ.գ.թ., դոցենտ

ՔՆԱՐԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
տ.գ.թ., դոցենտ

ԿԱՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
տ.գ.թ., դոցենտ

ԷԴԳԱՐ ԱՂԱԲԵԿՅԱՆ
տ.գ.թ., դոցենտ

ՎԱԴԻՄ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
տ.գ.թ., դոցենտ