Մագիստրատուրա

Հայտնի են ՀՊՏՀ առկա մագիստրատուրա ընդունվածների անունները. ցուցակները՝ առցանց

ՀՊՏՀ-ում առկա մագիստրատուրայի ընդունելություն է. ներդրվել են նաև նոր ծրագրեր /տեսանյութ/

2019-2020 ուսումնական տարվա ՀՊՏՀ անվճար մագիստրատուրա ընդունված դիմորդների անունները

Ռուբեն Հայրապետյանը ներկայացնում է ՀՊՏՀ-ում ներդրված մագիստրոսական նործրագրերը /տեսանյութ/

2019-2020 ուսումնական տարվա ՀՊՏՀ առկա և հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելության հարցաշարեր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2019-2020 ուսումնական տարվա ընդունելություն

2018-2019 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրա ընդունվածների ցուցակը

Հայտնի են 2018-2019 ուսումնական տարվա ՀՊՏՀ վճարովի մագիստրատուրա ընդունված ուսանողների անունները. ցուցակները

ՀՊՏՀ-ն և Շվեյցարական ՈՒՄԵՖ համալսարանը հայտարարում են ընդունելություն

2018-2019 ուստարվա առկա մագիստրատուրայի (անվճար) ընդունելության արդյունքները (ցուցակներ)

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2018-2019 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելություն

2018-2019 ուսումնական տարվա ՀՊՏՀ առկա և հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելության հարցաշարեր

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է առկա մագիստրատուրայի ընդունելություն 2018-2019 ուստարվա

2017-2018 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքները (ցուցակները)

Հայտնի են ՀՊՏՀ վճարովի մագիստրատուրա ընդունված ուսանողների անունները. ցուցակները

Հայտնի են ՀՊՏՀ անվճար մագիստրատուրա ընդունված ուսանողների անունները. ցուցակները հասանելի են առցանց

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2017-2018 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելություն

2017/2018 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելության քննական հարցաշարեր

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2017/2018 ուսումնական տարվա ընդունելություն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2017-2018 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2017-2018 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգ

2016-2017 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքները (ցուցակները)

2016-2017 ուստարվա առկա մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքները (ցուցակները)

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2016-2017 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելություն

ՀՊՏՀ մագիստրատուրայի 2016-2017 ուստարվա ընդունելության հարցաշարեր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրերի վարձավճարները

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է առկա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրով 2016-2017 ուսումնական տարվա ընդունելություն

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2015-2016 ուստարվա առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելություն- Հարցաշարերն՝ այստեղ:

2014-2015 ուստարվա հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելության արդյունքները (ցուցակները)

ՀՊՏՀ-ն հայտարարում է 2014-2015 ուստարվա հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ընդունելություն

Առկա և հեռակա մագիստրատուրայի ընդունելության շեմային քննությունների հարցաշարեր (2014-2015 ուս. տարի)

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2014-2015 ուսումնական տարվա համար առկա ուսուցման մագիստրատուրայի ընդունելություն

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2013-2014 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելություն

Ընդունելության հարցաշարեր (2013-2014 ուս. տարի)

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը հայտարարում է 2013-2014 ուստարվա մագիստրատուրայի ընդունելություն

Հաստատվել են 2013-2014 ուստարվա առկա անվճար ուսուցման մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը

Մագիստրատուրայի ընդունելության կարգ

Մագիստրատուրայի նոր կրթական ծրագիր

Ընդունելության հարցաշարեր (2012-2013 ուս. տարի)