Գոհար Բուլանիկյան

Քոլեջի տնօրեն՝ Գոհար Բուլանիկյան