Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժ/պ` Մեհրաբյան Լյուբա Նիկոլայի, ի.գ.թ., դոցենտ

ՀՊՏՀ տնտեսական պատմության և իրավագիտության ամբիոնը ստեղծվել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի հիմնադրմանը զուգահեռ` 1975 թ.: 2012թ. հոկտեմբերին ամբիոնը վերանվանվել է իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոն:

Ստեղծման օրվանից մինչև 1987թ. ամբիոնը ղեկավարել է տ.գ.թ., դոցենտ Հ.Ա. Խոնդկարյանը, 1987-2009թթ.` տ.գ.դ., պրոֆեսոր Լ.Զ. Անանյանը, 2009-2010 թթ.` տ.գ.դ., պրոֆեսոր Մ.Ս. Մելքումյանը, իսկ 2010-ից` ի.գ.թ., դոցենտ Լ.Ն.Մեհրաբյանը:

Ամբիոնի բակլավրական ծրագրերով նախատեսված թեմատիկ նյութն ուսանողներին ներկայացվում է դասախոսություններով և սեմինար պարապմունքներով: «Իրավագիտություն» և «Քաղաքագիտություն» համահամալսարանական առարկաների ուսուցումն անցկացվում է բոլոր ֆակուլտետների I - IV կուրսերում:

Բակալավրական ծրագրերով ամբիոնն ուսուցանում է ճյուղային իրավունքի հետևյալ դասընթացները.

 1. Բիզնես իրավունք
 2. Ձեռնարկատիրական իրավունք
 3. Աշխատանքային իրավունք
 4. Մաքսային իրավունք
 5. Ֆինանսական իրավունք

Մագիստրոսական ծրագրերով ամբիոնը ուսուցանում է հետևյալ դասընթացները.

 1. Տնտեսական իրավունք
 2. Ձեռնարկատիրական իրավունք
 3. Վարչական իրավունք
 4. Պետության և իրավունքի տեսություն
 5. Բիզնեսի իրավական կարգավորման հիմնախնդիրներ
 6. Ազգային անվտանգության հիմնախնդիրներ

Ամբիոնը վերջին 5 տարիների ընթացքում հրատարակել է`

ա) 8 ուսումնական ձեռնակ.

 • «Աշխատանքային իրավունք» - Լ. Մեհրաբյան,
 • «Ձեռնարկատիրական իրավունք» - Լ. Մեհրաբյան,
 • «Տնտ. իրավախախտումների պատասխանատվությունը» - ամբիոնի դասախոսների համահեղինակությամբ,
 • «Իրավագիտություն» - Լ. Մեհրաբյան, Գ. Սուքիասյան ,
 • «Բանկային իրավունք» - Գ. Սուքիասյան, Ն. Սուքիասյան,
 • «Մաքային իրավունք» - Գ. Սուքիասյան, Ն. Սուքիասյան,

բ) 61 գիտական հոդվածներ, 1 դասախոսության տեքստ և 1 ուսումնամեթոդական նյութերի ժողովածու:

Հարցաշարեր

Ամբիոնի կազմը

 1. Մեհրաբյան Լյուբա Նիկոլայի – ամբիոնի վարիչի ժ/պ, ի.գ.թ., դոցենտ
 2. Աթոյան Վարդան Կորյունի - ք.գ.դ., դոցենտ (համատեղությամբ)
 3. Սուքիասյան Գառնիկ Արտաշեսի - ի.գ.թ., դոցենտ
 4. Գրիգորյան Գեղեցիկ Միխակի - ի.գ.թ., դոցենտ
 5. Սուքիասյան Նազելի Գառնիկի - ի.գ.թ., դոցենտ
 6. Հովհաննիսյան Սիրակ Սարիբեկի - ք..գ.թ., դոցենտ
 7. Մանուչարյան Հակոբ Հենզելի - պ.գ.թ., դոցենտ
 8. Գրիգորյան Սասուն Սուրենի - ք.գ.թ, դոցենտ
 9. Հարությունյան Զարինե Սիրազնիկի- ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Իրավագիտության և քաղաքագիտության ամբիոնՀեռ.` (+37410) 593-497, (+37410) 593-468