Աննա Լևոնի Յոլյան

Կրթություն

Բարձրագույն

Գիտական աստիճան

Տնտեսագիտության թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

2008 թվականից մինչ օրս

Դասավանդվող առարկաները

Մարքեթինգային հաղորդակցություններ
Գովազդի կառավարում
Սոցիալական մարքեթինգ
Մարքեթինգի ներածություն
Մրցակցային ռազմավարություններ
Վաճառքների կառավարում
Գովազդային գործունեության հիմունքներ
ԿՍՊ

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

“The concept of B2B Marketing” London, 7th the International Scientific-Practical Conference Education Transformation Issues”, June 2019

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. 091110110
էլհասցե anna.yolyan@mail.ru,