Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար` Հովականյան Յուրի Հմայակի, փ.գ.թ., դոցենտ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի փիլիսոփայության ամբիոնը բացվել է 1975 թ., երբ ստեղծվեց ՀՊՏՀ-ն (այն ժամանակ՝ Ժող. տնտեսության ինստիտուտ): 2012 թ. հոկտեմբերին ամբիոնը վերանվանվել է Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոն:

Վարիչները՝

1975-1992 թթ.` փ.գ.դ., պրոֆեսոր Մուսայել Տիգրանի Քոչարյան1992-1997թթ.՝ Ռոլանդ Գրիգորի Ավոյան1997-2018 թթ.` փ.գ.դ., պրոֆեսոր Արամ Հակոբի Սարգսյան

Բակալավրական ծրագրով ամբիոնն ուսուցանում է հետևյալ դասընթացները՝

 1. փիլիսոփայություն
 2. մշակութաբանություն
 3. գործարարության բարոյագիտություն
 4. հայոց պատմություն

Մագիստրոսական ծրագրով ամբիոնն ուսուցանում է հետևյալ դասընթացները՝

 1. տնտեսագիտության փիլիսոփայություն
 2. արդիականության գլոբալ հիմնախնդիրներ

Ամբիոնում վերջին 5 տարիների ընթացքում հրատարակվել են մի շարք գիտական աշխատանքներ (2 ուսումնական ձեռնարկ, 5 մենագրություն, 4 դասախոսության տեքստ, 80 հոդված), կատարվել է գիտահետազոտական 5 աշխատանք:

Ուսումնական ձեռնարկներ
Ա. Սարգսյան, Փիլիսոփայության դասընթաց, Եր., 2016
Լ. Մկրտումյան, Հայոց պատմություն, Եր., 2016

Մենագրություններ
Ա. Սարգսյան, Կրոնի պատմություն և տեսություն, Եր., 2014
Ա. Հակոբյան, ՀՍԽՀ 1921 թ. ներքաղաքական կյանքի պատմության հիմնահարցերը հայ պատմագրության մեջ, Եր., 2014
Ա. Հակոբյան, Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թթ.), Եր., 2016Ա. Սարգսյան, Արդիականության գլոբալ հիմնախնդիրները, Եր., 2018
Ա. Հակոբյան, Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ. (անկախության 100-ամյակի առթիվ), Եր., 2018

Դասախոսության տեքստեր
Ս. Օհանյան, Փողի փիլիսոփայություն և հոգեբանություն,Եր., 2013
Մ. Նիկողոսյան, Եվրոպական մշակույթը Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի դարաշրջաններում, Եր., 2013
Ս. Օհանյան (համահեղինակ՝ Վ. Աթոյան), Ուղեղային կենտրոնները քաղաքական համակարգում, 2017
Յու. Հովականյան, Գիտության և տեխնիկայի փիլիսոփայություն և պատմություն, Եր., 2017

Գիտահետազոտական աշխատանքներ

 1. Ա. Սարգսյան, Ս. Սարգսյան, Յու. Հովականյան, Մ. Նիկողոսյան, Ս. Օհանյան, Ա. Մալքջյան, ՀՀ ազգային անվտանգության հայեցակարգի հոգևոր-բարոյական հիմնախնդիրները, 2013, «Ամբերդ» մատենաշար, թիվ 172.
 2. Ա. Սարգսյան, Ս. Սարգսյան, Ս. Հայրապետյան, Յու. Հովականյան, Մ. Նիկողոսյան, Ս. Օհանյան, Ա. Մալքջյան, Բիզնեսի բարոյականության և սոցիալական պատասխանատվության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2014, «Ամբերդ» մատենաշար, թիվ 253.
 3. Վ. Աթոյան, Ս. Օհանյան, Ա. Մալքջյան, Շ. Մովսիսյան, Հայաստանի բուհական վերլուծական կենտրոնները, 2015, «Ամբերդ» մատենաշար, թիվ 274.
 4. Վ. Աթոյան, Ս. Օհանյան, Ա. Մալքջյան, Ուղեղային կենտրոնները արդի քաղաքական գործընթացներում, 2016, «Ամբերդ» մատենաշար, թիվ 335.
 5. Ժամանակակից քաղաքակրթության մարտահրավերները և փիլիսոփայությունը (հոդվածների ծողովածու), Եր., 2016

Ամբիոնի կազմը՝

 1. Հովականյան Յուրի Հմայակի - ամբիոնի վարիչի ժ/պ, փ.գ.թ., դոցենտ
 2. Օհանյան Սոֆյա Նիկոլայի - փ.գ.թ., դոցենտ /ֆիզ. արձակուրդ/
 3. Սարգսյան Արամ Հակոբի - փ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Հակոբյան Արարատ Մխիթարի - պ.գ.դ., պրոֆեսոր
 5. Նիկողոսյան Մարետա Կոլյայի - փ.գ.թ., դոցենտ
 6. Մկրտումյան Լեռնիկ Ալբերտի - պ.գ.թ., դոցենտ
 7. Մանուչարյան Հակոբ Հենզելի - պ.գ.թ., դոցենտ
 8. Թևոսյան Բաղդասար Մանուցի - պ.գ.թ., դոցենտ
 9. Ղազարյան Անահիտ Կորյունի - ասիստենտ
 10. Մանուկյան Լարիսա Սահակի - դասախոս
 11. Մարգարյան Նարինե Վլադիկի - պ.գ.թ., ասիստենտ
 12. Մալքջյան Արփինե Հովհաննեսի - ասիստենտ
 13. Ղազարյան Ռուզաննա Հայկի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-441