Արևիկ Շմավոնի Հայրապետյան

Կրթություն

ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

2021 սեպտեմբերից մինչ օրս և 2019 – 2020 թթ.՝ ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի դասախոս
2015 թվականից մինչ օրս՝ «Այբ» ավագ դպրոց
2016 -2021 թթ.՝ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատուն
2004–2009 թթ.՝ Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան, ռուսաց լեզվի և մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոնի դասախոս
2003–2009 թթ.՝ Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարան, ռուսաց լեզվի և մասնագիտական հաղորդակցության ամբիոնի լաբորանտ

Դասավանդվող առարկան

Ռուսաց լեզու

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

ORCID ID

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. III Международная научная конференция. Ереван, 2015 – выступление
2. Четвертая годичная научная конференция РАУ, 2010 - выступление
3. II Международная научно-практическая конференции «Русский язык – гарант диалога культур, научного сотрудничества, межличностного и межнационального общения в XXI веке», Ванадзор 2011 – выступление
4. Русский язык – гарант диалога культур, межличностного и межнационального общения в XXI веке. III Международная научно-практическая конференция преподавателей русского языка Армении, России и других стран СНГ. Ереван, 2012-выступление
5. Mеждународный веб-семинар «Использование информационных технологий в преподавании РКИ», Ереван, 2020 – участие

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Հեռ. 091327019
էլհասցե arevik.77@mail.ru