Գայանե Հակոբի Հովհաննիսյան

Կրթություն

Տյումենի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ

2000-2006 թթ.՝ ՌԴ Տյումենի պետական համալսարանի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ, ասիստենտ
2006-2008 թթ.՝ Արտաքին տնտեսական կապերի, տնտեսագիտության և իրավունքի Սանկտ Պետերբուրգի ինստիտուտի երևանյան մասնաճյուղի լեզվաբանության և թարգմանագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս
2008 – 2019 թթ.՝ Ռուսաստանի տուրիզմի և սերվիսի պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի ռուսաց և օտար լեզուների ամբիոնի ավագ դասախոս, գիտական քարտուղար
2017-2019 թթ.՝ համատեղությամբ, Աբովյանի պետական քոլեջ
2019-2020 թթ.՝ համատեղությամբ, Գ.Վ. Պլեխանովի անվան Ռուսաստանի տնտեսագիտական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ
2019-2020 թթ .՝ Հյուսիսային համալսարան
2019 թվականից՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Դասավանդվող առարկաները

Русский язык и культура речи
Современный русский язык
Русский язык
Речевая коммуникация
Стилистика русского языка и культура речи
Русский язык в профессиональном общении
Технологии делового общения
Документационное обеспечение профессиональной деятельности
Культурология
Профессиональная этика и этикет
Общее языкознание
Введение в языкознание
История языкознания
История и культура стран изучаемых языков
История литературы стран изучаемых языков
Древние языки и культуры

Գիտական հարթակներում անձնական էջի հղումը

Վերջին 10 տարում մասնակցությունը միջազգային գիտաժողովներին, սեմինարներին և համաժողովներին

1. 10.11.2010 – 12.11.2010 - «Школа молодого преподавателя русского языка: русский язык – язык российского образования»– Российский университет дружбы народов
2. 19.04.2010 – 26.04.2010 -«Развитие ресурсов в области электронного образования». Центр электронного обучения ООО «Оританта»
3. 14.12.2019-24.12.2019 - «Совершенствование профессиональных компетенций преподавателей русского языка как иностранного в зарубежных странах» (Москва - Ереван)
4. 14.05.2021-Использование информационных технологий в преподавании русского как иностранного языка (международный веб-семинар). Российско-армянский университет. Институт гуманитарных наук

Օտար լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Linkedin հարթակում անձնական էջի հղումը

Էլհասցե gayaneoga@mail.ru