Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոն

Ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար` Օհանյան Սոֆյա Նիկոլայի, փ.գ.թ., դոցենտ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի փիլիսոփայության ամբիոնը բացվել է 1975 թ., երբ ստեղծվեց ՀՊՏՀ-ն (այն ժամանակ՝ Ժող. տնտեսության ինստիտուտ): 2012 թ. հոկտեմբերին ամբիոնը վերանվանվել է Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոն:
Վարիչները՝
1975-1992 թթ.` փ.գ.դ., պրոֆեսոր Մուսայել Տիգրանի Քոչարյան
1992-1997թթ.՝ Ռոլանդ Գրիգորի Ավոյան
1997-2018 թթ.` փ.գ.դ., պրոֆեսոր Արամ Հակոբի Սարգսյան
Բակալավրական ծրագրով ամբիոնն ուսուցանում է հետևյալ դասընթացները՝
1. փիլիսոփայություն
2. մշակութաբանություն
3. գործարարության բարոյագիտություն
4. հայոց պատմություն
Մագիստրոսական ծրագրով ամբիոնն ուսուցանում է հետևյալ դասընթացները՝
1. տնտեսագիտության փիլիսոփայություն
2. արդիականության գլոբալ հիմնախնդիրներ
Ամբիոնում վերջին 5 տարիների ընթացքում հրատարակվել են մի շարք գիտական աշխատանքներ (2 ուսումնական ձեռնարկ, 5 մենագրություն, 4 դասախոսության տեքստ, 80 հոդված), կատարվել է գիտահետազոտական 5 աշխատանք:
Ուսումնական ձեռնարկներ
Ա. Սարգսյան, Փիլիսոփայության դասընթաց, Եր., 2016
Լ. Մկրտումյան, Հայոց պատմություն, Եր., 2016
Մենագրություններ
Ա. Սարգսյան, Կրոնի պատմություն և տեսություն, Եր., 2014
Ա. Հակոբյան, ՀՍԽՀ 1921 թ. ներքաղաքական կյանքի պատմության հիմնահարցերը հայ պատմագրության մեջ, Եր., 2014
Ա. Հակոբյան, Միակուսակցական վարչակարգի ձևավորումը Խորհրդային Հայաստանում (1920-ական թթ.), Եր., 2016
Ա. Սարգսյան, Արդիականության գլոբալ հիմնախնդիրները, Եր., 2018
Ա. Հակոբյան, Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920 թթ. (անկախության 100-ամյակի առթիվ), Եր., 2018
Դասախոսության տեքստեր
Ս. Օհանյան, Փողի փիլիսոփայություն և հոգեբանություն,Եր., 2013
Մ. Նիկողոսյան, Եվրոպական մշակույթը Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի դարաշրջաններում, Եր., 2013
Ս. Օհանյան (համահեղինակ՝ Վ. Աթոյան), Ուղեղային կենտրոնները քաղաքական համակարգում, 2017
Յու. Հովականյան, Գիտության և տեխնիկայի փիլիսոփայություն և պատմություն, Եր., 2017
Գիտահետազոտական աշխատանքներ
1. Ա. Սարգսյան, Ս. Սարգսյան, Յու. Հովականյան, Մ. Նիկողոսյան, Ս. Օհանյան, Ա. Մալքջյան, ՀՀ ազգային անվտանգության հայեցակարգի հոգևոր-բարոյական հիմնախնդիրները, 2013, «Ամբերդ» մատենաշար, թիվ 17
2. Ա. Սարգսյան, Ս. Սարգսյան, Ս. Հայրապետյան, Յու. Հովականյան, Մ. Նիկողոսյան, Ս. Օհանյան, Ա. Մալքջյան, Բիզնեսի բարոյականության և սոցիալական պատասխանատվության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, 2014, «Ամբերդ» մատենաշար, թիվ 25
3. Վ. Աթոյան, Ս. Օհանյան, Ա. Մալքջյան, Շ. Մովսիսյան, Հայաստանի բուհական վերլուծական կենտրոնները, 2015, «Ամբերդ» մատենաշար, թիվ 27
4. Վ. Աթոյան, Ս. Օհանյան, Ա. Մալքջյան, Ուղեղային կենտրոնները արդի քաղաքական գործընթացներում, 2016, «Ամբերդ» մատենաշար, թիվ 33
5. Ժամանակակից քաղաքակրթության մարտահրավերները և փիլիսոփայությունը (հոդվածների ծողովածու), Եր., 2016

Ամբիոնի կազմը՝

 1. Օհանյան Սոֆյա Նիկոլայի - ամբիոնի վարիչի ժ/պ, փ.գ.թ., դոցենտ
 2. Սարգսյան Արամ Հակոբի - փ.գ.դ., պրոֆեսոր
 3. Հակոբյան Արարատ Մխիթարի - պ.գ.դ., պրոֆեսոր
 4. Հովականյան Յուրի Հմայակի - փ.գ.թ., դոցենտ
 5. Նիկողոսյան Մարետա Կոլյայի - փ.գ.թ., դոցենտ
 6. Հայրապետյան Սաքո Գրիգորի - փ.գ.թ., դոցենտ
 7. Հարությունյան Մելանյա Հրանտի - փ.գ.թ., դոցենտ
 8. Մկրտումյան Լեռնիկ Ալբերտի - պ.գ.թ., դոցենտ
 9. Թևոսյան Բաղդասար Մանուցի - պ.գ.թ., դոցենտ
 10. Ղազարյան Անահիտ Կորյունի - ասիստենտ
 11. Մանուկյան Լարիսա Սահակի - դասախոս
 12. Մալքջյան Արփինե Հովհաննեսի - դասախոս
 13. Ղազարյան Ռուզաննա Հայկի - ավագ լաբորանտ

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Փիլիսոփայության և հայոց պատմության ամբիոն
Հեռ.` (+37410) 593-441