Մագիստրատուրայի ընդունելության շեմային քննությունների հարցաշարեր (2015-2016 ուս. տարի)

«Տնտեսագիտության տեսություն»

«Մարքեթինգ»

«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտության (ծածկագիր 0807) «Արտաքին առևտրային քաղաքականություն» և «Միջազգային արժութաֆինանսական հարաբերություններ» մասնագիտացումներ

«Հողագույքային հարաբերություններ»

«Անշարժ գույքի գնահատում»

«Բնապահպանության և բնօգտագործման կառավարում»

«Բնօգտագործման տնտեսագիտություն»

«Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր» և «էլեկտրոնային բիզնես»

«Մակրոէկոնոմիկա»

«Հաշվապահական հաշվառում»

«Աշխատանքի տնտեսագիտություն»

«Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ»

«Վիճակագրության տեսություն և տնտեսական վիճակագրություն»

«Պատմության և իրավունքի տեսություն»

«Կոմերցիա»

«Ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի կառավարում»

«Աուդիտ»

«Բիզնեսի տնտեսագիտություն և պլանավորում»

«Ֆինանսներ»

«Կառավարում»

«Պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն»

«Ոչ պարենային ապրանքների ապրանքագիտություն»

«Բանկայի գործի կազմակերպում»

«Ապահովագրական գործ»

«Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում և կառավարում»