Արծրունի Էդվարդի Վարդանյան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, ժամը 14:00-ին ՀՊՏՀ նիստերի դահլիճում տեղի կունենա Արծրունի Էդվարդի Վարդանյանի «Ձեռնարկատիրական գործունեության ենթակառուցվածքային ապահովվածության մակարդակի գնահատումը և բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում» թեմայով Ը.00.02՝ «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Գիտական ղեկավար՝

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Կորյուն Լուկաշի Աթոյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝

1) տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Միքայել Սերգեյի Մելքումյան

2) տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Էլբիս Բարսեղի Պեպլոզյան

014 մասնագիտական խորհուրդ

Սեղմագիր