Տիգրան Ռազմիկի Մանուկյան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2021 թվականի հոկտեմբերի 21-ին, ժամը 14:00-ին ՀՊՏՀ նիստերի դահլիճում տեղի կունենա Տիգրան Ռազմիկի Մանուկյանի «Ֆինանսական վիճակի վերլուծության և գնահատման կատարելագործման ուղիները (ՀՀ խմիչքների արտադրության նյութերով)» թեմայով Ը.00.03՝ «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Գիտական ղեկավար՝

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Լիանա Հայկազի Գրիգորյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝

1) տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Աշմատի Հակոբյան

2) տնտեսագիտության թեկնածու Րաֆֆի Արայի Ալեքսանյան

014 մասնագիտական խորհուրդ

Սեղմագիր