Մարի Եսսայի Ստեփանյան

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ին, ժամը 14:00-ին ՀՊՏՀ նիստերի դահլիճում տեղի կունենա Մարի Եսսայի Ստեփանյանի «Մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը և դրա բարձրացման ուղղությունները (ՀՀ առևտրային բանկերի նյութերով)» թեմայով Ը.00.02՝ «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված ատենախոսության հրապարակային պաշտպանությունը:

Գիտական ղեկավար՝

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Յուրի Միքայելի Սուվարյան

Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝

1) տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Անահիտ Սերգեյի Մելքումյան

2) տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Սոս Վիրաբի Խաչիկյան

014 մասնագիտական խորհուրդ

Սեղմագիր