ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականության գործիքների ազդեցությունը ֆինանսական շուկաների վրա 2014-2017թթ

Էդգար Աղաբեկյան
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի
փորձագետ

Սեպտեմբեր 2017