Շենքերի, շինությունների եւ տեխնիկական ծառայությունների բաժին

Բաժնի պետ` Արմեն Ղազարյան