Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն

Կենտրոնի տնօրեն՝ Սամվել Հովհաննիսյան