Խորեն Մխիթարյան

Ծննդյան տարեթիվը`
14.10.1966թ.

Կրթությունը`
1983-1989թթ.՝ ԵրԺՏԻ Աշխատանքի էկոնոմիայի և կազմակերպման ֆակուլտետ
1990-1993թթ.՝ ԵրԺՏԻ Կառավարման ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձը`
2012թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև այժմ՝ ՀՊՏՀ գիտության բաժնի պետ
2012թ. հունվարից՝ «INTERNATIONAL JOURNAL OF ACCOUNTING, MANAGEMENT AND ECONOMY SCHOLARS» ամսագրի խմբագրական խորհրդի անդամ
1996թ. մինչև այժմ՝ ՀՊՏՀ Կառավարման ամբիոնի դոցենտ
1994-1996թթ.՝ «Ագրոբանկ» ՓԲԸ-ի ֆինանսավարկային վարչության պետ
1996-2000թթ.՝ ՄԱԿ-ի Միգրացիայի Միջազգային կազմակերպության բիզնես-խորհրդատու

Մասնագիտական դասընթացները՝
Բանկային և ֆինանսական մենեջմենթ, կառավարչական որոշումների ընդունման տեսություն, բանկային գործունեության կարգավորում, դրամավարկային քաղաքականություն
Մոտ 40 գիտական հոդվածների, ուսումնական ձեռնարկների հեղինակ, այդ թվում`

  1. Mkhitaryan K. The Basic tools of Regulation Activity of banking System and feature of Their Application in Commercial Banks of Armenia,,.International Conference Proceedings of PSRC. Malaysia 2013
  2. Мхитарян Х. Особенности и процесс управления банковскими рисками в комерческих банках Армении. Материалы II международной научно-практической конференции. Ставрополь-2012
  3. Մխիթարյան Խ. ՀՀ առևտրային բանկերի իրացվելիության վրա ազդող գործոնների վերլու­ծությունը: ՀՊՏՀ Գիտաժողովի նյութեր, 2013թ.
  4. Մխիթարյան Խ. Արժեթղթերի շուկայի կառավարման միջազգային փորձը: ,,Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները,,: Երևան, 2013թ.