Լիանա Ֆիդանյան

Ծննդյան տարեթիվը`

03.01.1985թ.

Կրթությունը`

2001-2006թթ.` ԵրՊՏԻ-ի ուսանող

2006-2010թթ.` ԵրՊՏԻ-ի վիճակագրության ամբիոնի հեռակա ուսուցման ասպիրանտ

2010թ. ` տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան

Աշխատանքային փորձը`

2006-2010թթ.` ՀՊՏՀ, վիճակագրության ամբիոնի լաբորանտ

2010թ.-ից` ՀՊՏՀ վիճակագրության ամբիոնում` որպես դասախոս, այնուհետև` ասիստենտ

Մասնագիտական դասընթացները`

Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն, Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն

Գիտական աշխատանքները`

  1. «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական դրության ազդեցությունը հիվանդացության մակարդակի վրա», «ԱրՊՀ-ի 40-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր», 2010թ.
  2. «ՀՀ աղքատության դրսևորման առանձնահատկությունները և դրանց վիճակագրական գնահատականը», «Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվ. պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղի ունեցած հանրապետական երիտասարդական գիտաժողովի նյութեր», 2011թ.