Մաքսիմ Մուրադյան

Ծննդյան տարեթիվը`

4.11.1950թ.

Կրթությունը`

Բարձրագույն (ԵՊՀ),

Ասպիրանտուրա (դիֆ. և ինտեգրալ հավասարումներ):

Աշխատանքային փորձը`

39 տարվա գիտամանկավարժական աշխատանք

Մասնագիտական դասընթացները`

Բարձրագույն մաթեմատիկա

Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն

Գծային հանրահաշիվ

Մատրիցների տեսություն

Գիտական աշխատանքները`

58 գիտական աշխատանք, որից 16-ը արտասահմանյան հայտնի ամսագրերում:

ՀՀ ԿԳ նախարարության հաստատած 3 ուսումնական ձեռնարկ «Բարձրագույն մաթեմատիկա տնտեսագետի համար» ընդհանուր խորագրով: