Ռոբերտ Գալոյան

Ծննդյան տարեթիվը`

1946թ.

Կրթությունը`

1968-1971 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրա, Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի որակավորում,

1963-1968 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ:

Աշխատանքային փորձը`

1975 թ. մինչ այժմ՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ,

1971-1975թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի դասախոս:

Մասնագիտական դասընթացները`

Բարձրագույն մաթեմատիկա

Գծային հանրահաշիվ

Անալիտիկ երկրաչափություն

Մաթեմատիկական անալիզ

Հավանականությունների տեսություն

Գիտական աշխատանքները`

1. «Բարձրագույն մաթեմատիկայի խնդիրների ձեռնարկ», «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Երևան 2006,

2. «Ինտեգրալներ, /դասախոսությունների տեքստ/», «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Երևան 2007,

«Մի քանի փոփոխականների ֆունկցիաներ», /դասախոսությունների տեքստ/ «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Երևան 2010: