Նեդա Պետրոսյան

Ծննդյան տարեթիվը`

29.09.1962թ.

Կրթությունը`

Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ

1987թ.` մանկաբուժական ֆակուլտետ

1987-1988թթ.` նույն ինստիտուտի ինտերնատուրա

2001թ. առ այսօր` Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի առաջին բուժօգնության և քաղպաշտպանության (այժմ՝ ֆիզդաստիարակության, ԱԻ և քաղպաշտպանության) ամբիոնի դասախոս

Մասնագիտական դասընթացները`

2002թ.` Արտակարգ իրավիճակների վարչության Ճգնաժամային կառավարման ինստիտուտ ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցերի շուրջ դասընթացներ

2004թ.` ՀՀ Առողջապահության Ազգային ինստիտուտի կազմակերպած «Անհետաձգելի բուժօգնություն արտակարգ իրավիճակներում» խորագրով որակավորման դասընթացներ դասախոսների համար

2005թ.` ՀՀ Կրթության և Գիտության Նախարարության, Հայաստանի բժիշկ ուսանողների գիտական ասոցիացիայի և ՁԻԱՀ-ի Հայկական Ազգային հիմնադրամի վկայական, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ –ի կանխարգելում և անվտանգ վարքագծի ձևավորում դասընթացներ և սեմինար վարժանքներ

2006 և 2007թթ.՝ Ճգնաժամային կառավարման ինստիտուտ «ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցեր» որակավորման դասընթացներ

Գիտական աշխատանքները`

2008թ. ուսումնամեթոդական աշխատանք «Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժական օգնության կազմակերպում» Երևան, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, 4,5 մամուլ, 75 էջ:

2009թ. ԼՂՀ Կրթության և գիտության նախարարության Արցախի պետական համալսարան: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր` նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40- ամյակին` «Բուժական պաշտպանության սկզբունքները արտակարգ իրավիճակներում» հոդված /4-էջ /:

2010թ. ՀՊՏՀ և Ռոստովի պետական տնտեսագիտական համալսարանի միջազգային գիտաժողովի նյութեր «Կրթության գիտության և արտադրության ինտեգրումը որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն», հոդված` «Տեղեկատվության կազմակերպումը արտակարգ իրավիճակների ժամանակ»: / 5 էջ /

Աշխատանքային փորձը`

1988-1995թթ.՝ 8 -րդ մանկական պոլիկլինիկա

1994-1997թթ.՝ Երևանի տնտեսագիտական ինստիտուտ առաջին բուժօգնության և քաղպաշտպանության ամբիոնի դասախոս

1997-2001թթ.՝ «Արզնի -2-րդ» առողջարանի գլխավոր բժիշկ