Վեներա Ոսկանյան

Ծննդյան տարեթիվը`

15.10. 1953թ.

Կրթությունը`

Երևանի Ճարտարագիտական Համալսարան (Երևանի Կ.Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտ) Քիմիական ֆակուլտետ

2002թ. թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն` «Մի շարք քիմիական նյութերի` օդում որոշման եղանակների մշակումը և նրանց օգտագործումը հիգիենիկ նորմավորման համար» թեմայով

11.07.2002թ. քիմիական գիտությունների թեկնածու

01.11.2006թ. դոցենտի կոչում

Աշխատանքային փորձը`

1983թ. Երևանի Պոլիմերների Գիտահետազոտական Ինստիտուտ

1997թ. Երևանի Պետական Տնտեսագիտական Ինստիտուտ

Մասնագիտական դասընթացները`

1998- 2007թթ. Արտակարգ իրավիճակների վարչության ճգնաժամային կառավարման ինստիտուտ «ԱԻ և ՔՊ հիմնահարցեր» առարկայի որակավորման դասընթացներ

2005թ. ՀՀ Կրթության և Գիտության Նախարարության, Հայաստանի բժիշկ ուսանողների գիտական ասոցիացիայի և ՁԻԱՀ-ի Հայկական Ազգային հիմնադրամի վկայական « ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-իկանխարգելում և անվտանգ վարքագծի ձևավորում» դասընթացներ և սեմինար-վարժանքներ։

Գիտական աշխատանքները`

2009թ. «Կայուն օրգանական աղտոտիչները, որպես նոր բնապահպանական մարտահարավեր», ՀՊՏՀ 2009թ. ԲԱՆԲԵՐ

2010թ. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ LXII, 3, 2010թ.

« ԴԻՄԵԹԻԼՎԻՆԻԼԷԹԻՆԻԼԿԱՐԲԻՆՈԼԻ ՄԻԱՆՎԱԳ ԵՎ ԲԱԶՄԱՆՎԱԳ ԹՈՒՆԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ » (4 - էջ )

2011թ. «Երկրաշարժի էներգիայի մեծության հաշվարկման նոր մեթոդների կիրառումը» ՀՊՏՀ «ԲԱՆԲԵՐ»