Новости

Գտնվել է 2 նորություն

Вышел в свет новый номер журнала «Банбер АГЭУ»

Вышел  в  свет  новый, 2-ой  номер  2014 года  научного  журнала  Армянского  государственного  экономического  университета  «Банбер  АГЭУ», в  котором  выступили  с  интересными  публикациями  о  разных ...

Լույս է տեսել «Բանբերի» նորացված համարը

Ընթերցողի սեղանին է «Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի» հանդեսի 2011 թվականի 2-րդ համարը: Այն ունի նոր շապիկ` յուրատիպ ձևավորումով: Նորացված է նաև հանդեսի խմբագրական խորհուրդը: Գլխավոր խմբագիրն է ՀՊՏՀ ռեկտոր, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Կորյուն Աթոյանը: «Բանբեր ՀՊՏՀ» հանդեսի այս համարն աչքի...