Новости

Գտնվել է 2 նորություն

Сегодня будет завершена промежуточная экзаменационная сессия

В АГЭУ промежуточная экзаменационная сессия находится в завершающем этапе. Сегодня 23 апреля, студенты сдадут последние экзамены. Сообщаем, что в эти экзаменационные дни в вузе были организованы экзамены в форме тестирования, компьютерного тестирования и письменно. Экзаменационная сессия прошла согласно графику....

ՀՊՏՀ-ում քննաշրջանն ավարտական փուլում է

ՀՊՏՀ-ում քննաշրջանն ավարտական փուլում է: Այսօր` հունվարի 25-ին, ուսանողները կհանձնեն իրենց վերջին` ամփոփիչ քննությունը և կմեկնեն երկշաբաթյա հանգստի: Տեղեկացնենք, որ քննական այս օրերի ընթացքում բակալավրիատի առկա ուսուցման բոլոր կուրսերում հաջողությամբ են կազմակերպվել համակարգչային թեստային,  թեստային և գրավոր եղանակով քննություններ: Քննաշրջանն անցել է սահմանված ժամանակացույցի համաձայն՝ առանց արտառոց պատահարների: Այսպիսով, մինչ օրս բոլոր քննական ձևերից կազմակերպվել է 681 քննություն: Այսօր կանցկացվի...