Часть 2

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-ShA-9

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ՇԱ-9

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2021թվականի փոփոխված գնումների պլան

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Запрос котировок HPTH-GHASHDzB-21-VER-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21-ՎԵՐ-1

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2021թվականի փոփոխված գնումների պլան

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Протокол

Արձանագրություն

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-ShA-8

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ՇԱ-8

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-ShA-7

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ՇԱ-8

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2021թվականի փոփոխված գնումների պլան

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-GA-4

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ԳԱ-4

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-ShA-7

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ՇԱ-7

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2021թվականի փոփոխված գնումների պլան

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2021թվականի փոփոխված գնումների պլան

Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Համաձայնագիր Ստարմալե ՍՊԸ

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

Протокол

Արձանագրություն

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի 1-ի կիսամյակի ընթացքում իրականացված գնումների վերաբերյալ տեղեկանք

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Համաձայնագիր Խաչատրյան-Շին ՍՊԸ

Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

Протокол

Արձանագրություն

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-TA-5

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ՏԱ-5

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Запрос котировок HPTH-GHTsDzB-21-ChTs-2

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-21-ՃԾ-2

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի փոփոխված գնումների պլան

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

Протокол

Արձանագրություն

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

Протокол

Արձանագրություն

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-ShA-6

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ՇԱ-6

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-GA-3

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ԳԱ-3

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-TA-4

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ՏԱ-4

Շահառու

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Запрос котировок HPTH-GHTsDzB-21-ChTs-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-21-ՃԾ-1

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի փոփոխված գնումների պլան

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի փոփոխված գնումների պլան

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Դավթյան ՍՊԸ

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-ShA-5

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ՇԱ-5

Համաձայնագիր Ֆլեքսիբլ Ափլիքեյշնս ՓԲԸ

Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-ShA-5

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ՇԱ-5

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Համաձայնագիր Պատրոն ՌՄ ՍՊԸ

Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Запрос котировок HPTH-GHTsDzB-21-KPTs-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-21-ԿՊԾ-1

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Протокол

Արձանագրություն

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Протокол

Արձանագրություն

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի փոփոխված գնումների պլան

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Ստարմալե ՍՊԸ

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-HT-6

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ՀՏ-6

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-TA-3

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ՏԱ-3

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-ShA-4

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ՇԱ-4

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի փոփոխված գնումների պլան

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Протокол

Արձանագրություն

Հայտարարություն կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Համաձայնագիր Անի Տերտերյան ԱՁ

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-KH-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ԿՀ-1

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-GA-2

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ԳԱ-2

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-AHA-2

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ԱՀԱ-2

Запрос котировок HPTH-GHTsDzB-21-MVTs-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-21-ՄՎԾ-1

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի փոփոխված գնումների պլան

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Запрос котировок HPTH-GHTsDzB-21-ATs-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԾՁԲ-21-ԱԾ-1

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Oб объявлении процедуры закупки несостоявшейся

Չկայացած

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Протокол

Արձանագրություն

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Обьявление о заключенном договоре

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Տեղեկատվություն իրական շահառուների մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

ՀՇԲԲՄ

Գրանցամատյան

Протокол

Արձանագրություն

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Запрос котировок HPTH-GHAPDzB-21-AHA-1

Հրավեր ՀՊՏՀ-ԳՀԱՊՁԲ-21-ԱՀԱ-1

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» ՊՈԱԿ-ի 2021 թվականի փոփոխված գնումների պլան

Հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին

Обьявление о решении заключения договора

Հայտարարություն կնքված պայմանագրի մասին