Процедура заполнения заявки на литературу

  • Դասախոսը լրացնում և ուղարկում է հայտը մինչև ուս. տարվա սկիզբը ՝մայիսի 1-ից 30-ը հետևյալ էլ. հասցեով` library@asue.am
  • Դասախոսը ներկայացնում է հիմնական մասնագիտական գրականության ցանկը:
  • Եթե դասախոսը ունի գրքի էլեկտրոնային տարբերակը, խնդրում ենք այն տրամադրել գրադարանին:

Գրականության հայտի ձևը բեռնել այստեղից:

Ուշադրություն`

Յուրաքանչյուր դասախոս, ով լրացրել և ուղարկել է գրականության հայտը գրադարանին, յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա սկզբին էլեկտրոնային փոստով կտեղեկացվի գրադարանում անհրաժեշտ գրականության տպագիր քանակի առկայության և էլեկտրոնային տարբերակների մատչելիության վերաբերյալ: