Новости

Գտնվել է 2 նորություն

Григору Тертеряну 70 лет

Сегодня  праздник  в  жизни  доцента  заведующего  кафедрой  экономика  труда  АГЭУ, председателя  профсоюзного  комитета  университета, выдающегося  ученого-педагога  Григора  Тертеряна. Человека, чьи  десятилетия  деятельности    переплетены  с  летописью  нашего  университета, на  протяжении  которой   его  ...

ՀՊՏՀ արհկոմիտեն նոր նախագահ ունի. 4-րդ համաժողովը ընտրեց արհկոմիտեի և վերստուգիչ հանձնաժողովի նոր կազմ

Փետրվարի 1-ին ՀՊՏՀ հանդիսասրահում տեղի ունեցավ ՀՊՏՀ արհեստակցական կազմակերպության 4-րդ համաժողովը, որին մասնակցում էր  ՀՀ բուհերի արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախագահ Գառնիկ Վաղարշակյանը: Համաժողովը նախագահելու համար պատվիրակներն ընտրեցին ՀՊՏՀ ուսումնակազմակերպական աշխատանքների...