Интерпретация Международных стандартов публичного сектора в факультете БУ и аудита

Количество просмотров: 461
Photo: Հանրային հատվածի միջազգային ստանդարտների մեկնաբանում ՀՀ և աուդիտի ֆակուլտետումՀոկտեմբերի 17-ին, ժամը 14.00-ին բաց դասի շրջանակում հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետում կանցկացվի Հանրային հատվածի միջազգային ստանդարտների` «ՀՀՄՍ 17- «Հիմնական միջոցներ»» (զեկուցող` Ա. Միքայելյան) և «ՀՀՄՍ 12- «Պաշարներ»» (զեկուցող` Ա. Մաղաքյան), մեկնաբանում: Երկու զեկուցողներն էլ հաշվապահական հաշվառումն ըստ ճյուղերի մասնագիտության երկրորդ կուրսի մագիստրանտներ են:Ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Ալվարդ Սարգսյանը լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին տեղեկացրեց, որ բաց դասին կարող են մասնակցել ինչպես հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի, ֆինանսականի, այնպես էլ համալսարանի մյուս ֆակուլտետների բակալավրիատի 4-րդ և մագիստրատուրայի ուսանողները:Նա հայտնեց նաև, որ բաց դասերը պարբերական բնույթ կկրեն և կանդրադառնան կարևոր ու հրատապ հիմնախնդիրների, իսկ  զեկուցողները էլեկտրոնային հավելվածով թեմաները կներկայացնեն առավել առարկայական ու բովանդակալից: ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

17-ого октября в 14.00  в рамках открытого урока пройдет в факультете бухгалтерского учета и аудита  интерпретация  Международных стандартов публичного сектора  «МСПС17- «Основные  средства»» (докладчик  А..Микаелян) и  «МСПС 12- «Запасы»» (докладчик А. Магакян). Оба докладчика – магистранты 2 курса по специальности бухгалтерский учет по отраслям.  

Заведующий кафедрой финансового учета, кандидат экономических наук, доцент Алвард Сарксян сообщила отделу информации и связей с общественностью АГЭУ, что на открытом уроке  могут присутствовать студенты как бухгалтерского учета и аудита, финансового, так и студенты других факультетов университета.
Она сообщила также, что уроки будут носить периодический характер и рассматривать главные и актуальные проблемы, а докладчики в электронном приложении представят темы более существенно и содержательно. 

Отдел информации и связей с общественностью  АГЭУ