INTERPRETATION OF INTERNATIONAL STANDARDS OF PUBLIC SECTOR IN THE DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND AUDIT

View count: 458
Photo: Հանրային հատվածի միջազգային ստանդարտների մեկնաբանում ՀՀ և աուդիտի ֆակուլտետումՀոկտեմբերի 17-ին, ժամը 14.00-ին բաց դասի շրջանակում հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետում կանցկացվի Հանրային հատվածի միջազգային ստանդարտների` «ՀՀՄՍ 17- «Հիմնական միջոցներ»» (զեկուցող` Ա. Միքայելյան) և «ՀՀՄՍ 12- «Պաշարներ»» (զեկուցող` Ա. Մաղաքյան), մեկնաբանում: Երկու զեկուցողներն էլ հաշվապահական հաշվառումն ըստ ճյուղերի մասնագիտության երկրորդ կուրսի մագիստրանտներ են:Ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Ալվարդ Սարգսյանը լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին տեղեկացրեց, որ բաց դասին կարող են մասնակցել ինչպես հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի, ֆինանսականի, այնպես էլ համալսարանի մյուս ֆակուլտետների բակալավրիատի 4-րդ և մագիստրատուրայի ուսանողները:Նա հայտնեց նաև, որ բաց դասերը պարբերական բնույթ կկրեն և կանդրադառնան կարևոր ու հրատապ հիմնախնդիրների, իսկ  զեկուցողները էլեկտրոնային հավելվածով թեմաները կներկայացնեն առավել առարկայական ու բովանդակալից: ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

In the  framework  of  open  lesson  in the  Department  of  Accounting  and  Audit  an  interpretaion  of  international standards  of  public sector  “ISPS  17-“Main  means”” (reporter  A.  Miqayelyan)  and   “ISPS  12- “Resources”” (reporter  A. Maghaqyan)  will  be  passed  on October  17, at  14:00a.m..  Two  reporters  are  the  2nd  course  Masters  of  Accounting  according to  branches  specialty.  

Alvart  Sargsyan,  the  Head  of  the  Chair  of  Financial Accounting, an Associate  Professor, informed  ASUE  Media  and  Public Relations  Division, that  the  4th course  students  of  Bachelor  and  Master  programs  of  all  Departments  of  the  University  can  take  part  in  open lesson.

ASUE  Media  and  Public Relations  Division