INTERDEPARTMENT CHAMPIONSHIP WILL BE SPENT IN ASUE

View count: 364
Photo: ՀՊՏՀ-ում կանցկացվի մարզական խաղերի միջֆակուլտետային առաջնությունՀՊՏՀ ֆիզդաստիարակության ամբիոնի և ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությամբ «Ուսանողական աշուն» փառատոնի շրջանակներում  ՀՊՏՀ-ում կանցկացվի մարզական խաղերի միջֆակուլտետային առաջնություն: Ուսանողներն իրենց ուժերը կչափեն վոլեյբոլի,  ֆուտբոլի, սեղանի թենիսի և շախմատի բնագավառներում: Այս մասին ՀՊՏՀ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին հայտնեց ՀՊՏՀ ֆիզդաստիարակության ամբիոնի վարիչ Լևոն Սամվելյանը: Վերջինս տեղեկացրեց նաև, որ կազմվել է միջֆակուլտետային մարզական խաղերի կանոնադրություն և այն հաստատվել է ՀՊՏՀ ռեկտորի կողմից: Մարզական խաղերի հանդիսավոր բացումը տեղի կունենա հոկտեմբերի 22-ին: Այդ օրը մրցահարթակ դուրս կգան ՀՊՏՀ ֆակուլտետների վոլեյբոլի հավաքականները: Լևոն Սամվելյանի խոսքով` տարբեր մարզաձևերից հաղթողները կպարգևատրվեն համապատասխան դիպլոմներով ու մեդալներով: Նախատեսված են նաև մրցանակներ տարբեր անվանակարգերում:ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

In the  framework  of  “Student Autumn” festival  Interdepartment  Championship  will  be  spent  in ASUE  by  the  initiative  of  ASUE  Chair  of  Physical  Trainings  and  Student  Council. Levon  Samvelyan, the  Head  of  ASUE  Chair  of  Physical  Trainings informs  that  the  students  will  compete  in  fields  of  Volleyball,  Football,  ping-pong  and  Chess.  The latter  said  that charter  of  interdepartment  sport  games  had  been  formed  and  had  been  approved  by  ASUE  Rector.  The solemn  opening ceremony  will  start  on October 22. The  teams  of   ASUE  Departments  will  compete  on that day.  Levon Samvelyan  said  that  the  winners  of  different  sports  would  be  awarded  by  relevant diplomas and medals.

ASUE  Media and  Public Relations  Division