THE LAST EXAMS OF PART-TIME BACHELOR’S PROGRAM AT ASUE WILL TAKE PLACE ON OCTOBER 20 AND 21

View count: 470
Фотография: Հոկտեմբերի 20-ին և 21-ին տեղի կունենան ՀՊՏՀ հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդունելության վերջին քննությունները Հոկտեմբերի 20-ին և 21-ին ՀՊՏՀ-ում տեղի են կունենա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդունելության վերջին քննությունը «Օտար լեզու» առարկայից: Քննական երկու օրերի ընթացքում քննություն կհանձնի 450 դիմորդ: Այս մասին ՀՊՏՀ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին հայտնեց ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար Միքայել Թավադյանը: Վերջինս տեղեկացրեց նաև, որ քննության առաջին օրը 106 հոգի քննություն կհանձնի «Անգլերեն» առարկայից, 14-ը` «Ռուսերեն»-ից, 7-ը`«Գերմաներեն»-ից: Երկրորդ օրը 101 դիմորդ քննություն կհանձնի «Անգլերեն»-ից, 17-ը` «Ռուսերեն»-ից, 5-ը` «Ֆրանսերեն»-ից:  Միքայել Թավադյանը նշեց նաև, որ արդեն ավարտվել են կազմակերպչական բոլոր աշխատանքները, և քննասենյակները պատրաստ են ուսանողներին ընդունելու համար:Հիշեցնենք, որ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը 2012-2013 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի դիմորդների դիմում հայտերի ընդունումը սկսել էր օգոստոսի 10–ից և ավարտել  սեպտեմբերի 20-ին:  ՀՊՏՀ  26 մասնագիտություններին և մասնագիտացումներին հատկացված 520 տեղի համար դիմել է 527 դիմորդ: Մյուս առարկաներից ընդունելության քննությունները կազմակերպվել են հոկտեմբերի 6-ին, 7-ին, 13-ին, 14-ին: Հաջողություններ ենք մաղթում բոլոր դիմորդներին:ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

The  last  exams (“English”) of  part-time  Bachelor’s  program  at  ASUE  will take  place  on October 20 and 21. Miqayel  Tavadyan, the  Executive  Secretary  of  ASUE  Admission Committee,  informed  ASUE  Media  and Public Relations  Division that 450  applicants  will  pass  exams during  these  2  examination  days.  The  latter  says  that  106  applicants  will  pass  “English”,  14  ones “Russian”, 7  applicants  “German”  during  the 1st  day  of exams.

101 applicants  will  pass  “English”,  17  applicants  “Russian”,  5 ones “French” during  the  2nd  day. Miqayel  Tavadyan  noted that  all organizational  works  had  been  already  finished, and  the examination rooms  were  ready  to  adopt the  students.

P.S. The  admission of  applications  for  part-time  Bachelor’s  program  at  ASUE  for  the  2012-2013 academic year   started on August 10 and  finished  on September 20.  527  applicants  have  applied  for  520  places  of ASUE 26  specialties.  Exams  of  other subjects  took place on October 6, 7, 13, 14.

Wish  success  to  all  applicants.

ASUE  Media  and Public Relations  Division