THE LESSONS OF THE 1st COURSE PART-TIME MASTER’S PROGRAM AT ASUE WILL START ON OCTOBER 22

View count: 495
Фотография: Հոկտեմբերի 22-ին կսկսվեն ՀՊՏՀ հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 1-ին կուրսերի դասերըՀոկտեմբերի 22-ին ՀՊՏՀ բոլոր ֆակուլտետներում կմեկնարկի հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 1-ին կուրսերի ուսումնառության գործընթացը` 4 շաբաթ տևողությամբ: Ինչպես ՀՊՏՀ լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնին տեղեկացրեցին ֆակուլտետների դեկանները, դասապրոցեսը  ֆակուլտետներում կկազմակերպվի տարբեր հերթերով: Այսպիսով,  ֆինանսական ու մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետներում դասերի մեկնարկը 9.30-ին է, իսկ կառավարման, հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի, տնտեսության կարգավորման և ՄՏՀ-ի ու ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետներում  դասապրոցեսը կկազմակերպվի երկրորդ հերթում և կսկսվի ժամը 14.05-ին: Բարի ուսումնառություն ենք մաղթում առաջին կուրս ընդունված բոլոր մագիստրանտներին։ՀՊՏՀ Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Educational  process  of  the  1st  course  part-time  Master’s  program  at ASUE  will  start on October 22  with  4  weeks  duration.  The  Deans  of the  Departments  informed  ASUE  Media  and Public  Relations  Division  that  the   educational  process  will  be  organized  with  different  queues.  So,  the   lessons  in the  Departments of  Finance, Marketing and Business  Management will  start  at  9:30a.m., and  lessons  in the  Departments  of  Accounting  and  Audit,  Regulation of Economy 
and International Economic Rеlations,    Computer Science and Statistics  will  start  at  14:05a.m..

Wish  good   learning  to  all  1st  course  students.

ASUE  Media  and Public Relations  Division