ՀՊՏՀ քոլեջ

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը 2015թ. դեկտեմբերի 29-ի նիստում որոշել է «Երևանի պետական ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը միացման ձևով վերակազմակերպել՝ միացնելով «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը: Կառավարության 1538-Ն որոշման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի կանոնադրությանը ծանոթացեք այստեղ

Քոլեջի տնօրեն՝ Գոհար Բուլանիկյան

ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելություն

ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի կանոնադրություն

ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի մանկավարժական խորհրդի և տնօրինական խորհրդի գործունեության կանոնակարգերը

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տրամադրելու կարգ

ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի ներքին կարգապահական կանոններ

Տեղեկատվություն ՀՊՏՀ քոլեջի դիմորդների համար

Կրթական գործընթացի կազմակերպումը ՀՊՏՀ քոլեջում

Արտադրական փորձառություն (պրակտիկայի) կազմակերպման և անցկացման ուղեցույց

Արտադրական պրակտիկայի կազմակերպման հայտ

Նորություններ

Քոլեջը համացանցում՝ այստեղ
Լուսանկարներ

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, Ավան, Բաբաջանյան փ. 9
Հեռ.` (+37410) 62 72 01, 62 71 91