ՀՊՏՀ քոլեջ

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը 2015թ. դեկտեմբերի 29-ի նիստում որոշել է «Երևանի պետական ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը միացման ձևով վերակազմակերպել՝ միացնելով «Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը: Կառավարության 1538-Ն որոշման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի կանոնադրությանը ծանոթացեք այստեղ

Քոլեջի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, քոլեջի ուսումնադաստիարակչական և կազմակերպչական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն՝ Գոհար Բուլանիկյան

Տեղեկատվություն ՀՊՏՀ քոլեջի դիմորդների համար

Նորություններ

ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի ներքին կարգապահական կանոններ

Կրթական գործընթացի կազմակերպումը ՀՊՏՀ քոլեջում

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջում ուսանողական նպաստ և պետական կրթաթոշակ տրամադրելու կարգ

ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջի մանկավարժական խորհրդի և տնօրինական խորհրդի գործունեության կանոնակարգերը

Դասացուցակ

Արտադրական փորձառություն (պրակտիկայի) կազմակերպման և անցկացման ուղեցույց

Արտադրական պրակտիկայի կազմակերպման հայտ

Քոլեջը համացանցում՝ այստեղ
Լուսանկարներ

Հասցե` ՀՀ, ք.Երևան, Ավան, Բաբաջանյան փ. 9
Հեռ.` (+37410) 62 72 01, 62 71 91