Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետը ձևավորվել է 2011 թվականին` ֆինանսական ֆակուլտետի վերակազմավորման արդյունքում:

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է առկա և հեռակա կրթաձևերով: Ուսման տևողությունը առկա բակալավրիատում 4 տարի է, առկա մագիստրատուրայում` 1,5, հեռակա բակալավրիատում` 5, հեռակա մագիստրատուրայում` 2:

Առկա և հեռակա բակալավրիատում գործում է «Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)» կրթական ծրագիրը, որի ավարտին շնորհվում է տնտեսագիտության բակալավրի որակավորում։

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետում մագիստրատուրայի առկա կրթաձևում պատրաստվում են մասնագետներ տնտեսագիտության մագիստրոսի որակավորմամբ․ ուսման տևողությունը 1․5 տարի է։ Կրթական ծրագրերն են՝

  • Հաշվապահական հաշվառում (ըստ ճյուղերի)՝ երեկոյան ուսուցում 1․5 տարի տևողությամբ,
  • Աուդիտ՝ երեկոյան ուսուցում 1․5 տարի տևողությամբ։

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցմամբ գործում է «Աուդիտ» կրթական ծրագիրը, որի ավարտին շնորհվում է տնտեսագիտության մագիստրոսի որակավորում։

Ֆակուլտետի դեկան՝ Մերի Բադալյան
Դեկանի տեղակալ՝ Սոնա Ղազարյան

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետի կանոնադրությունը

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետում ընդգրկված ամբիոններն են՝

  1. Ֆինանսական հաշվառման ամբիոնը,
  2. Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնը։

Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետ
Հեռ.` (+37410) 593-457
Էլ․փոստի հասցե` hhevaudit2020@gmail.com