Մեր նվաճումները

Մասնագիտություններ, գիտության զարգացում, միջազգային կապեր

 • Բոլոնյան եռաստիճան կրթական համակարգ
 • 6 ֆակուլտետ
 • Ուսման տևողությունը`

առկա բակալավրիատ` 4 տարի
հեռակա բակալավրիատ` 5 տարի
առկա մագիստրատուրա` 2 տարի
հեռակա մագիստրատուրա` 2,5 տարի

 • Ուսանողների թիվը` 7200
 • Պրոֆեսորադասախոսական կազմ` 365
 • «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն
 • Մասնակցություն միջազգային ծրագրերին՝ Տեմպուս, Էրասմուս
 • Համագործակցություն պետական կառույցների հետ
 • Մասնաճյուղեր Գյումրիում և Եղեգնաձորում
 • Օտարերկրյա դիմորդների կրթություն
 • Որակի ապահովման համակարգի առկայություն
 • Ներհամալսարանական գիտական դրամաշնորհային ծրագրեր
 • Հանրային լայն կապեր, համագործակցություն զանգվածային լրատվամիջոցների հետ
 • ՀՊՏՀ պաշտոնական կայք (www.asue.am), պաշտոնական էջ Facebook սոցիալական ցանցում, պարբերականներ
 • ՀՊՏՀ բրենդբուք. պատկերանշան, կարգախոս, դրոշ
 • Գրադարան, ուսանողական և գիտական ընթերցասրահներ, գրքային ֆոնդը` 187.000միավոր, 433 անուն ամբողջությամբ թվայնացված գրքեր
 • Էլեկտրոնային գրադարան, QR գրադարան, «Խելացի պատեր»
 • 4 մարզադահլիճ, հրաձգարան
 • Հարմարավետ ու գեղատեսիլ բակ, ամֆիթատրոն, Wi Fi կապ
 • Բարձրորակ սպասարկմամբ բուֆետ
 • «Տնտեսագետ» ուսանողի տուն
 • Միջազգային ծրագրերի կենտրոն (նիստերի, քննարկումների, հանգստի սրահներ, լսարաններ)
 • «Տնտեսագետ» մարզաառողջարան Դիլիջանում
 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, տեխնիկական հագեցվածություն, համացանցային կապ
 • Հենակետային կրթօջախ՝ ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջ