Մեր նվաճումները

Մասնագիտություններ, գիտության զարգացում, միջազգային կապեր

Բոլոնյան եռաստիճան կրթական համակարգ
• 6 ֆակուլտետ
• Ուսման տևողությունը`
առկա բակալավրիատ` 4 տարի
հեռակա բակալավրիատ` 5 տարի
առկա մագիստրատուրա ` 2 տարի
հեռակա մագիստրատուրա` 2,5 տարի
• Թողարկող ամբիոններ` 18
• Հումանիտար և բնական գիտությունների և ֆիզդաստիարակության ամբիոններ` 5
• Մի քանի տասնյակ մասնագիտություններ և կրթական ծրագրեր
• Ուսանողների թիվը՝ շուրջ 6000
• «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոն
• Մասնակցություն միջազգային ծրագրերին՝ Տեմպուս, Էրազմուս
• Համագործակցություն պետական կառույցների հետ
• Մասնաճյուղեր Գյումրիում և Եղեգնաձորում
• Օտարերկրյա դիմորդների կրթություն
• Որակի ապահովման համակարգի առկայություն
• Ներհամալսարանական գիտական դրամաշնորհային ծրագրեր
• Հանրային լայն կապեր, համագործակցություն զանգվածային լրատվամիջոցների հետ
• ՀՊՏՀ պաշտոնական կայք, պաշտոնական էջեր սոցիալական ցանցերում, պարբերականներ
• ՀՊՏՀ բրենդբուք. պատկերանշան, կարգախոս, դրոշ
• Գրադարան, ուսանողական և գիտական ընթերցասրահներ, գրքային ֆոնդը` 187.000 միավոր, 433 անուն ամբողջությամբ թվայնացված գրքեր
• Էլեկտրոնային գրադարան, QR գրադարան, «Խելացի պատեր»
• 4 մարզադահլիճ, հրաձգարան
• Հարմարավետ ու գեղատեսիլ բակ, ամֆիթատրոն, Wi-Fi կապ
• Բարձրորակ սպասարկմամբ բուֆետ
• «Տնտեսագետ» ուսանողի տուն
• Միջազգային ծրագրերի կենտրոն (նիստերի, քննարկումների, հանգստի սրահներ, լսարաններ)
• «Տնտեսագետ» մարզաառողջարան Դիլիջանում
• Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, տեխնիկական հագեցվածություն, համացանցային կապ
• Հենակետային կրթօջախ՝ ՀՊՏՀ ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջ