Գիտական գործունեությունը ՀՊՏՀ-ում

2020թ. ապրիլի 9-10. «ՀՀ տնտեսության զարգացման առաջնահերթությունները. ներքին և արտաքին մարտահրավերներ» խորագրով միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված Հայաստանում տնտեսագիտության առաջին դպրոցի հիմնադրման 90 և ՀՊՏՀ 45-ամյակին

Հայեցակարգ

Հաշվետվություններ

ՀՊՏՀ ամբիոնների գիտահետազոտական թեմաներ /2019-2020/

Գիտաուսումնական խմբեր

Գիտական սեմինարներ (լրահոս)

Գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության նախնական փորձաքննության ընթացակարգ

Դրամաշնորհներ

Գիտության միջազգայնացում

Գիտական միջոցառումներ