Գիտական գործունեությունը ՀՊՏՀ-ում

Ամբիոնային գիտական հետազոտություններ

ՀՊՏՀ 2020-2024թթ․ գիտահետազոտական գործունեության զարգացման ռազմավարական ծրագիր

Հայեցակարգ

Հաշվետվություններ /արխիվ/

Գիտական միջոցառումներ

Գիտության միջազգայնացում

ՀՊՏՀ ամբիոնների գիտահետազոտական թեմաներ /2019-2020/, դրամաշնորհներ

Գիտաուսումնական լաբորատորիաներ

Գիտաուսումնական խմբեր /2014-2016/

Գիտական սեմինարներ (լրահոս, 2017)

Գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության նախնական փորձաքննության ընթացակարգ