Ֆինանսական ֆակուլտետ

Ֆինանսական ֆակուլտետը առկա և հեռակա բակալավրիատում իրականացնում է «Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)» կրթական ծրագիրը․ առկա բակալավրիատում՝ 4 տարի տևողությամբ, հեռակա բակալավրիատում՝ 5, ուսման ավարտին շնորհվում է տնտեսագիտության բակալավրի որակավորում։

Ֆինանսական ֆակուլտետի մագիստրատուրայի առկա կրթաձևում պատրաստվում են մասնագետներ տնտեսագիտության մագիստրոսի որակավորմամբ․ ուսման տևողությունը 1․5 տարի է։ Կրթական ծրագրերն են՝

  • Հանրային ֆինանսներ՝ երեկոյան ուսուցում 1․5 տարի տևողությամբ,
  • Կորպորատիվ ֆինանսներ՝ երեկոյան ուսուցում 1․5 տարի տևողությամբ,
  • Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում՝ երեկոյան ուսուցում 1․5 տարի տևողությամբ,
  • Բանկային գործունեության կազմակերպում՝ երեկոյան ուսուցում 1․5 տարի տևողությամբ,
  • Մաքսային վարչարարություն՝ երեկոյան ուսուցում 1․5 տարի տևողությամբ։

Մագիստրատուրայի հեռակա ուսուցմամբ գործում է «Բանկային գործունեության կազմակերպում» կրթական ծրագիրը, որի ավարտին շնորհվում է տնտեսագիտության մագիստրոսի որակավորում։

Ֆակուլտետի դեկան՝ Վահե Միքայելյան
Դեկանի տեղակալ՝ Տիգրան Մանուկյան

Ֆինանսական ֆակուլտետի կանոնադրությունը

Ֆինանսական ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված ամբիոններն են՝

Հասցե` ՀՀ, Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Ֆինանսական ֆակուլտետ
Հեռ.` (+37410) 593-466