Դասացուցակներ, քննագրաֆիկներ, դասերի մեկնարկ, պրակտիկա, ուղեցույց, զեղչ

Դասացուցակներ

Քննագրաֆիկներ

ՀՊՏՀ հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2018-2019թ ուստարվա 1-ին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների և քննաշրջանի կազմակերպման ժամանակացույց

Դասաժամեր

Ուսանողի ուղեցույց (առկա բակալավրիատ)

Ուսանողի ուղեցույց (հեռակա բակալավրիատ)

2018-2019 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակում անվանական կրթաթոշակակիրներ

Զեղչերի դիմումներն ընդունվում են մինչև հոկտեմբերի 10-ը

ՀՊՏՀ-ում գործում է ուսանողական նպաստի, պետական և անվանական կրթաթոշակների հատկացման կանոնակարգ

Փաստաթղթեր

Հաճախ տրվող հարցեր