Դասերի մեկնարկ, պրակտիկա, կարիերա

Հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամանակացույց

Առկա բակալավրիատի և առկա մագիստրատուրայի 2018-2019 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի օրացույց

Հեռակա բակալավրիատի և հեռակա մագիստրատուրայի 2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների, քննաշրջանի և պրակտիկայի ժամանակացույց

Հեռակա բակալավրիատ /առաջին կիսամյակ/

Հեռակա մագիստրատուրա /առաջին կիսամյակ/

ՀՊՏՀ ուսումնաարտադրական և գիտահետազոտական փորձառության (պրակտիկա) 2018-2019 թթ ուստարվա ժամանակացույց

Դասաժամեր

2018-19 ուստարվա 1-ին կիսամյակի համարիչ-հայտարար

Փորձառության անցկացման հաստատություններ

Կարիերայի ուղեցույց

Հենգեր (Hen-Gear Project)