Ուսումնական գործընթաց

Հեռակա ուսուցման համակարգի 2023-2024 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը

Հեռակա ուսուցման համակարգի 2023-2024 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամանակացույց

Առկա ուսուցման համակարգի 2023-2024 ուսումնական տարվա ուսումնական գործընթացի ժամանակացույց

ՀՊՏՀ հեռակա բակալավրիատի և հեռակա մագիստրատուրայի 2022-2023 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների, քննաշրջանի և վերահանձնումների ժամանակացույց

2022-2023 ուսումնական տարվա ժամանակացույց (առկա կրթաձև)

ՀՊՏՀ հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի 2022-2023 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների, քննաշրջանի և վերահանձնումների ժամանակացույց

2022-2023 ուսումնական տարվա ուսումնական գործընթացի կազմակերպչական մանրամասները

2022-2023 ուսումնական տարվա դասաժամեր

ՀՊՏՀ հեռակա բակալավրիատի և հեռակա մագիստրատուրայի 2021-2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների, քննաշրջանի և վերահանձնումների ժամանակացույց

2021/2022 ուսումնական տարվա ժամանակացույց

Մագիստրատուրայի հեռակա և առկա ուսուցման համակարգերի՝ 2021-2022 ուսումնական տարվա մագիստրոսական թեզերի պաշտպանության ժամանակացույցը

2019-2020 ուսումնական տարվա հեռակա բակալավրիատի և հեռակա մագիստրատուրայի երկրորդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների, քննաշրջանի և վերահանձնումների ժամանակացույց

2019-2020 ուսումնական տարվա առկա և հեռակա բակալավրիատի երկրորդ կիսամյակի վերահանձնումների ժամանակացույց

2019-2020 ուսումնական տարվա առկա ուսուցման երկրորդ կիսամյակի ժամանակացույց

2019-2020 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի քննաշրջանի և վերահանձնումների ժամանակացույց

2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի առկա և հեռակա բակալավրիատի վերահանձնումների ժամանակացույց

ՀՊՏՀ հեռակա բակալավրիատի և հեռակա մագիստրատուրայի 2019-2020 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների, քննաշրջանի և վերահանձնումների ժամանակացույց

Հեռակա կրթաձևի ուսումնական գործընթացի աղյուսակ (ֆակուլտետ, կուրս, լսարան)

Հեռակա բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 2019-2020 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական գործընթացի ժամանակացույց

Առկա բակալավրիատի և առկա մագիստրատուրայի 2018-2019 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի օրացույց

Հեռակա բակալավրիատի և հեռակա մագիստրատուրայի 2018-2019 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների, քննաշրջանի և պրակտիկայի ժամանակացույց

Հեռակա բակալավրիատ /առաջին կիսամյակ/

Հեռակա մագիստրատուրա /առաջին կիսամյակ/

ՀՊՏՀ ուսումնաարտադրական և գիտահետազոտական փորձառության (պրակտիկա) 2018-2019 թթ ուստարվա ժամանակացույց

2018-19 ուստարվա 1-ին կիսամյակի համարիչ-հայտարար

Փաստաթղթեր