Կառավարման ֆակուլտետ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ֆակուլտետը ձևավորվել է 1979 թվականին` ճյուղային տնտեսագիտության ֆակուլտետի հենքի վրա: Այն սկզբնապես անվանվել է աշխատանքի տնտեսագիտության և կազմակերպման ֆակուլտետ, իսկ Կառավարում անվանումը ստացել է, երբ Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ մասնագիտությունը տեղափոխվել է տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետի կազմ:
Կառավարման ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է առկա և հեռակա ձևերով: Ուսման տևողությունը առկա բակալավրիատում 4 տարի է, առկա մագիստրատուրայում` 2, հեռակա բակալավրիատում` 5, հեռակա մագիստրատուրայում` 2,5 տարի:
Բակալավրիատի ծրագրով մասնագետներ են պատրաստվում առկա ուսուցմամբ՝

 1. Կառավարում
 2. Պետական և մունիցիպալ կառավարում
 3. Հակաճգնաժամային կառավարում
 4. Զբոսաշրջության կառավարում
 5. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում
 6. Աշխատանքի տնտեսագիտություն

Պետական և մունիցիպալ կառավարում

2016/17 ուստարվանից հեռակա ուսուցման գծով ընդունելություն է կազմակերպվել միայն «Կառավարում» մասնագիտությամբ: Սկսած 3-րդ կուրսից՝ ուսանողները մասնագիտանում համապատասխան մասնագիտություններով:
2016/17 ուստարվանից սկսած՝ նշված մասնագիտություններից բացի ֆակուլտետում բակալավրիատի կրթական ծրագրով կպատրաստվեն մասնագետներ՝ «Սերվիս» մասնագիտությամբ:
Մագիստրոսական կրթական ծրագրերով մասնագետներ են պատրաստվում առկա և հեռակա ուսուցման ձևերով:

Առկա ուսուցում՝

 1. Գործարար վարչարարություն /կառավարում/,
 2. Պետական և մունիցիպալ կառավարում,
 3. Հակաճգնաժամային կառավարում,
 4. Զբոսաշրջության կառավարում,
 5. Կրթության կառավարում,
 6. Ձեռնարկությունների տնտեսագիտություն և կառավարում,
 7. Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում և կառավարում,
 8. Աշխատանքի տնտեսագիտություն,
 9. Աշխատանքային իրավունք,
 10. Աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպումը ծառայությունների ոլորտում մասնագիտությունների և մասնագիտացումների գծով:

Հեռակա ուսուցում՝

 1. Գործարար վարչարարություն /կառավարում/,
 2. Պետական և մունիցիպալ կառավարում,
 3. Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում և կառավարում մասնագիտությունների և մասնագիտացումների գծով:

Ֆակուլտետի դեկան՝ Մանուկ Մովսիսյան
Դեկանի տեղակալ՝ Վարդան Վլասյան

Կառավարման ֆակուլտետի կանոնադրությունը

Կառավարման ֆակուլտետի կազմում ընդգրկված թողարկող ամբիոնները`

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0025, Նալբանդյան 128, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Կառավարման ֆակուլտետ
Հեռ.՝
(+37410) 593-458
(+37410) 593-455