Կառուցվածք

ՀՊՏՀ կառուցվածքը

Գծապատկեր /ՀՊՏՀ խորհրդում հաստատված սույն կառուցվածքը, ռեկտորի պաշտոնակատար Ռուբեն Հայրապետյանի 12.03.2019 թ. N37-Ա հրամանի համաձայն, ուժի մեջ կմտնի 2019 թ. մայիսի 13-ին/