ՀՊՏՀ հիմնական տվյալներ

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հիմնադրման ակունքները բխում են 1930 թվականից, սակայն բուհի երկրորդ ծնունդը կամ նորագույն պատմությունն սկիզբ է առել 1975 թ. օգոստոսի 6-ից:
Բուհի լրիվ անվանումը`
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն
Կրճատ անվանումը`
«ՀՊՏՀ» ՊՈԱԿ
Պետական հավատարմագրման վկայական /2021թ․/
Հասցեն`
Հայաստանի Հանրապետություն, քաղաք Երևան, 0025, Նալբանդյան 128։
Տեղեկատու հեռախոսահամար`
(+37410) 52 17 20
Կայք`
asue.am
Էլ.փոստի հասցե՝
info@asue.am
Ուսուցման ձևերը`
Առկա, հեռակա
Ուսման տևողությունը`
Առկա բակալավրիատ՝ 4 տարի
Առկա մագիստրատուրա՝ 1,5-2 տարի
Հեռակա բակալավրիատ՝ 5 տարի
Հեռակա մագիստրատուրա՝ 2-2,5 տարի
Ֆակուլտետներ՝
Կառավարման
Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների
Ֆինանսական
Մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի
Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության